2289 lượt xem

Nhạc Tam Bảo Ca (Hát theo điệu “Kìa Con Bướm Vàng”)

Chùa Pháp Nhãn

 

TAM BẢO CA

(Hát theo điệu “Kìa con bướm vàng”)

 

 

Mình yêu đức Phật (02 lần)

     Phật trong ta (2 lần)

    Ta kính yêu đức Phật-đà (2 lần)

    Ta thành tâm. (2 lần)

Mình yêu Pháp Bảo (2 lần)

    Lời chân lý (2 lần)

    Ta hướng theo pháp môn lành (2 lần)

    Ta cùng tu. (2 lần)

Mình yêu Tăng Đoàn (2 lần)

    Người xuất gia (2 lần)

    Thân với tâm luôn thanh tịnh (2 lần)

    Nương tựa nhau. (2 lần)

 

Phỏng dịch từ tiếng Anh sang Việt Khánh Lưu Kim dưới sự chỉnh sửa của TT. Thích Trừng Sỹ

Xin mời hát bài hát này bằng tiếng Mỹ qua đường dẫn dưới đây:

 

Tri-Ratana Song – Triple Gem Song according to the rhythm “Behold the yellow Butterfly”

 

Facebook Comments Box

Trả lời