625 lượt xem

Sớ Táo Quân trong Kinh Thiện Sanh song Ngữ

Hạnh Minh

Sớ Táo Quân trong Kinh Thiện Sinh Song Ngữ
Petition words of Kitchen God in Thiện Sinh Bilingual Sutra

Xin vui lòng xem tiếng Việt và English đối chiếu
Please see Vietnamese and English comparisons

SỚ TÁO QUÂN KINH THIỆN SINH HM VIẾT 2023

 

SC Hộ Duyên giới thiệu: 

Hôm nay Lớp học 

Pháp Nhãn Chùa ta

Học Pháp, thiền Ca

Kinh Bát Chánh Đạo

.

Nay cùng ông táo

Lên đến Ngọc Hoàng 

Báo cáo rõ ràng 

Website Pháp Nhãn

.

Lớp zoom đẹp sáng

 Á, Mỹ, Úc, Âu

Liên hệ 5 Châu

Của Thầy Trừng Sỹ

.

Quản lý bên Mỹ

Thật là thành công

Cho các cộng đồng

Qua internet

.

(Cô Diệu Thúy) 

Hoằng Pháp rất đẹp

Cũng nhờ quý Sư

Phật tử khắp nơi

Tham gia chân thật

.

Với lòng chơn chất

Khắp các tiểu bang

Úc, Á, Việt nam 

Có tình Pháp lữ

.

Thiện nam tín nữ

Thật là lạc quan

Phấn khởi hân hoan

Đại diện Việt Mỹ 

.

NS Pháp Hỷ

NS Giác Nghiêm

SC Tịnh Viên

Sư Viên Trung Nguyện

.

SC Viên Bảo 

SC Hộ Duyên

SC Hạnh Minh

SC Chơn Nhẫn

Đại diện Châu Úc 

.

(SC Viên Bảo)

Thật là an lạc

Chan chứa Tình thương

Khắp cả quê hương

Học hành minh mẫn

.

Châu Mỹ Úc Á 

Tuy khác múi giờ

Vẫn đạt ước mơ

Nửa vòng trái đất

.

Chịu khó họp mặt

Đầy đủ lục hòa

Hạnh nguyện, thật thà

Cùng nhóm đạo hữu

.

Nhờ Cô Diệu Thúy

Rất giỏi tiếng Anh

Lại có hạnh lành

Thông dịch Việt Mỹ

.

Học trò Thầy Sỹ

Hiểu được tiếng Anh

Hỷ Lạc, Thanh Vân

Sau này dẫn dắt

.

Đệ tử ngoại quốc

Nhờ Kinh Thiện Sinh

Lợi cho chính mình

Lợi cả thế giới

.

Mỹ Việt đều nói

Giảng lại rõ ràng

Những Lời Kinh Vàng

Cho thế hệ trẻ

.

Lớn tuổi cũng thế

Trên tuổi 80

Vẫn học hơn người

Cô Từ Bi Lạc

.

Có Anh Ngọc Thạch

Cô Chị Diệu Thành

Người em Tâm Phương

Tham gia Phật Pháp

.

Thật là ấm áp

Cũng học chánh văn

Đọc bài rất chăm

Lớp zoom được mở

.

Chúng con hăm hở

Bao năm mong chờ

Học Kinh kệ thơ

Ngày thêm tươi sáng

.

Qua những năm tháng

Lớp không đông người

Nhưng thật là vui

Và rất vững chắc

.

Đầy đủ màu sắc

Để thấy rõ ràng

Lời dạy ngọc vàng

Lớp zoom đặc biệt

.

Thật là thi thiết

Cho cả muôn nơi

Tất cả mọi người

Về đây tu học

.

Chẳng nề khó nhọc

Thầy đã dịch Kinh

Từ Việt sang Anh

Để ai cũng hiểu

.

Thầy làm đủ kiểu

Minh bạch rõ ràng

Soạn bài từng trang

Như trên bục giảng

.

Thành công viên mãn

Thầy dạy rất nhiều 

Đức Phật cao siêu 

Qua lịch sử Phật

.

Bài Kinh Hạnh Phúc

“Muôn tâu ngọc hoàng”

Năm Mới đã sang

Hạ thần đem đến

.

Chẳng dám lơ đểnh

Công việc chùa ta

Cùng tất cả nhà

Theo Tết Âm Lịch 

.

Thật là ưa thích

Những tin năm qua 

Đặc biệt đó là 

Lớp học Pháp Nhãn

.

Là con mắt Pháp

Thấy rõ con đường

Của hiểu và thương

Thật là đáng quý 

.

Thượng Tọa Trừng Sỹ

Dạy Lời Thế Tôn 

Hiểu thật chánh chơn 

Chúng con hạnh phúc

.

Vì đã học được

Từ những lời Kinh

Dạy cả tâm linh

Thành người có trí

.

Hoằng Pháp bên Mỹ

Truyền bá Phương Tây

Những Lời Phật đây

Thật là hữu ích

.

Phật Pháp hưng thịnh

Nhờ có chương trình

Qua Đại Tạng Kinh

Thầy giảng rộng rãi

.

Lời Phật mãi mãi

Được đến khắp nơi

Qua 4 phương trời

Tư lương tu tập

.

Ai thực hành gấp

Sẽ giác ngộ ngay

Hành Pháp hằng ngày

Sẽ được vững chắc

.

Là người biết sống

Một mình thong dong

Vững mạnh trong lòng

Thân tâm tự tại

.

Chẳng còn sợ hãi

Quyết tâm thực hành

Hoằng Pháp độ sanh

Trí tuệ, giải thoát…

.

Không còn làm ác

Thân tâm làm lành

Thật là chân thành

Giúp người đạt được

.

Hoàn thành mơ ước

Tâm được bình an,

Năm Mới Xuân sang

Đều được mạnh khỏe

.

Tâm hồn tươi trẻ

Vẫn luôn thực hành

Trí tuệ phát sanh

Được về bến giác…

.

KINH THIỆN SINH 

(Cô Diệu Thúy)

Theo lời các Táo

Học Kinh Thiện Sinh

Xin phép tường trình

Trên  zoom Pháp Nhãn

.

Bài Kinh tán thán

Lời Phật thật hay

Tôi nghe như vầy.

 Một thời Đức Phật

.

 Cư trú tịnh xá

tu viện Trúc Lâm,

một ngàn hai trăm

năm mươi đệ tử

.

cả một Tăng Chúng

các vị Tỳ-kheo,

đắp y , bát đi

vào thành Vương Xá

.

khất thực, khi thấy

Một chàng Thiện Sinh,

con trai hiền lành

của vị trưởng giả,

 .

cứ mỗi buổi sáng,

vâng theo lời cha

dặn dò thiết tha,

tắm rửa sạch sẽ,

.

ăn mặt tề chỉnh,

lạy sáu phương này

phương Đông, phương Tây,

phương Nam, phương Bắc,

.

phương Trên, phương Dưới,

Đức Phật ân cần

dạy bảo Thiện Sinh

về các ý nghĩa

.

(Cô Từ Bi Lạc)

Chắp tay cầu nguyện

Đức Phật giảng rằng

Phương Đông tượng trưng

Mình với cha mẹ

.

Bổn phận con cái

Sống trong gia đình

Với Ân nghĩa tình

Có 5 bổn phận

.

Phải tuân chấp nhận

Cung phụng nhu cầu

tinh thần mẹ cha

Vật chất cần thiết

.

Làm con phải biết

ở trong ngôi nh à

Giúp đỡ mẹ cha

dần dần lợi ích

.

Hai giúp làm việc

Khó nhọc khó khăn,

Thứ Ba đó là

bảo vệ danh tiếng

.

Bốn là bảo vệ

 của cải tiền tài

truyền thống an vui

Năm có trách nhiệm

.

Không được khiếm khuyết

cha mẹ qua đời

phải lo đến nơi

Không được lạnh nhạt

.

Phải làm đúng pháp

lo mời  lễ tang

cúng kiến đàng hoàng

cho tròn bổn phận

.

 (Cô Quảng Giác)

mẹ cha cũng vậy

 với con sau đây:

Một dạy con ngay

làm lành chân chánh

 .

Hai là khuyên nhắc

Thân cận thầy lành

bạn hiền nghiêm trang

Ba là phải biết

.

Thật là liêm khiết

chọn nghề cho con

Thích hợp mai sau

Bốn là dựng vợ

.

gã chồng thật xứng

Hạnh phúc cho con

tốt đẹp cuộc đời

Năm là làm đúng

.

Của cải thừa tự

lợi người mai sau

gia đình dựa nhau

với lòng tha thiết

.

(Anh Thạch)

Phương Tây có nghĩa

 Tượng trưng sắt son

tình nghĩa vợ chồng

Bổn phận của vợ

.

đối với chồng đó

Một chăm việc nhà

sạch thơm gọn gàng

Hai là tiếp đón

.

Bạn bè, thân quyến,

bên chồng hân hoan

Ba là thủy chung

Bốn giữ của cải

.

Để cho con cái

vợ chồng làm ra

Năm việc nội gia

Thật là khéo léo

.

(Anh Thạch)

chồng có Bổn phận

đối với gia đình

Một  với vợ mình

chân tình yêu ái

.

Hai là học hạnh

 ái ngữ hiền hòa

lắng nghe thiết tha

Ba là tin tưởng

.

vợ nhà kính ngưỡng

Bốn là biết mua

 tặng nhau món quà

Năm là giao hẳn

.

Không có cân nhắc

Cho vợ quyền hành

thứ vợ mình cần

Cung cấp đầy đủ

.

 (Cô Diệu Thúy)

Phương Nam  bổn phận

Của người học trò

đối với thầy cô

Một là lễ phép

.

Hai là phải biết

vâng lời Thầy cô

Ba biết lắng nghe

Học hỏi điều tốt

.

nơi thầy cô giỏi

Bốn là tinh thần

cầu học hỏi ngay

Những gì chưa biết

.

nơi thầy cô ấy

Năm biết tập tu

những gì học xong

Ứng dụng, sáng tạo

.

 (Cô Diệu Thúy)

thầy cô cũng có

5 Bổn phận đây

với học trò này

Năm điều như vậy:

.

Một là biết dạy

học trò chánh chân

nói năng, chuyên cần

Thấy, làm, suy nghĩ,

.

thiền định Nhớ nghĩ,

Hai hướng dẫn ngay

giáo trình tốt hay

Ba không che dấu

.

Với những kiến thức

truyền  trao cho trò

những điều nhỏ to

Bốn là thân, khẩu,

.

ý giáo thật tốt

Năm mong học trò

đức tài giỏi hơn

thật là có phúc.

.

Sister Diệu Thành: Duties to Relatives 

Phương Bắc bổn phận

người thân Bạn bè

thân quyến của mình

Một khuyên thân quyến

.

phát triển Hành thiện

tâm  lành, dịu hiền

Hai là động viên

Điều ác xa lánh

.

Ba dùng phương tiện

Khen ngợi tưới hoa

gia quyến cả nhà

Bốn là bổn phận

.

Khi họ có bệnh,

chăm sóc viếng thăm

Thật là ân cần

Không được trễ mãn.

.

Brother Tâm Phương: Duties to Friends

Cũng có Bổn phận

Đối với bạn thân

Cũng nên ân cần

Khi có hữu sự

.

Một là giúp đỡ

bạn mình khó khăn

Hai là gian nan

Không bỏ rơi bạn

.

bất an cô quạnh

Ba chơi tốt chung

Những bạn giúp mình

Thành tựu cuộc sống

.

Bốn là khuyên bạn

nên buông nên dừng

bất thiện bất nhân

Năm là giao tiếp

.

tinh thần góp ý

Thông cảm hỷ hoan

 bình đẳng, tâm an

Thật là yêu mến.

.

 (Cô Diệu Thúy) 

Phương Trên bổn phận

xuất gia, tại gia

Tăng Chúng một nhà

Bổn phận cư sĩ

.

Thật là hoan hỷ

với người xuất gia

Một chọn nhà là

Chùa hay Tam Bảo

.

Hai là học, hiểu,

Năm giới thực hành

hằng ngày chuyên cần

Ba là khéo léo

.

Thật là tinh tế

Khởi tâm tạo thêm

Công đức chánh chân

Cúng dường Tam Bảo

.

Thật là chu đáo

Hộ trì mười phương

Bốn không yêu thương

Một cách thần tượng

.

Các vị Hòa Thượng

Tăng Ni cá nhân

Xuất gia như thần

Mà xem các vị

.

Có tài có đức

đều là minh sư

Năm biết thật hư

Hãy nên quán sát

.

chọn lọc lời dạy

tốt đẹp đem ra

áp dụng thực hành

những lời dạy đó

.

 phù hợp giáo lý

 nhân quả thật hay

cho số đông ngay

 đời sống hiện tại

và nếu ngược lại,

không nên thực hành,

hãy nên đoạn trừ

Và từ bỏ chúng.

.

 

(Hạnh Minh) 

Xuất gia cũng phải

Bổn phận 5 điều

Pháp môn có nhiều

Nên phải biết cách

.

Một Chọn lọc pháp

Cho phù hợp đây

Thấy rõ dạy hay

Thực hành  áp dụng

.

vào ngay đời sống

Hai là thấy chưa

phù hợp bỏ thôi

Pháp Thiền gồm có

.

Thiền Chỉ, Thiền Quán

Dừng lại, định tâm

Chánh niệm toàn thân

Ba là hướng dẫn

.

Cho hàng Phật tử

 Phát tâm cúng dường

Với nhiều tình thương

Đều thật hoan hỷ,

.

Chân thành tâm ý

Bốn trao niềm tin

Vững bền, linh thiêng

Đối với Tam Bảo

.

Năm là hướng dẫn

Tri ân với Thầy

Với cả Tăng đoàn

Niệm ân Phật, Pháp.

 

(SC Viên Bảo)

Lễ lạy phương Dưới

Nhân viên, điều hành

Một đúng giờ làm

nhanh sớm công việc

.

Hai là trách nhiệm

những việc được giao

Ba là lớp lang

Có những phương pháp

.

làm việc chu đáo

công việc của mình

Bốn là giữ gìn

Của chung tài sản

.

là không trộm cắp

lấy riêng đem về

Năm là kính yêu,

tôn trọng, tôn kính

Bảo vệ uy tín

người điều hành đây

giúp cho người này

thật là chân thật

.

(SC Chơn Nhẫn)

điều hành Bổn phận

cũng phải thật tình

Khuyên nhân viên mình

Với lòng tha thiết.
.

Một là giao việc

cho người nhân viên

Phù hợp tinh chuyên

Khả năng, trình độ

.

Hai là cung cấp

Cho nhân viên mình

Thức ăn, lương tiền

Ba là chăm sóc

.

Hỏi thăm đến họ

Biết nhân viên ta

Bệnh tình trầm kha

Bốn là khen thưởng

.

Đánh giá thành tích

Của người nhân viên

Ngợi ca khen liền

Năm cho Nghỉ phép

.

Với tinh thần đẹp

Để cho nhân viên

Thích hợp với nhiều

Tình thương cao quý.

.

(SC Tịnh Viên)

Thiện Sinh hoan hỷ

Lạy Đức Thế Tôn

Tán thán đôi lời

Sau khi nghe giảng

.

Ngài đã làm sáng

Tỏa rạng tâm con

Xin Ngài nhận con

Làm người đệ tử

.

Lời Ngài ái ngữ

Làm tâm sáng ra

Thật là an hòa

Như mặt trời chiếu.

.

SC Hộ Duyên introduces:

Today Pháp Nhãn

At our Temple

Dharma and songs

With the Noble

Eightfold Path

With Mr. Táo

Go Heaven King

Want to announce

Phap Nhan website

And the bright zoom

is included:

Europe Asia

 American

Australia

Five continents

Master Trừng Sỹ

Holding this class

In United States

Of America

Community

Through internet

.

(Cô Diệu Thúy)

Propregating

Beautifuly

With monastics

Lay devotees

Over the world

Are attending

So happily

With all true hearts

In over states

Australia

Asia Vietnam

With Dharma love

.

Happy joyful

Brothers sisters

In the United States

There are Sisters:

Ven. Nun  Pháp Hỷ

Ven. Nun  Giác Nghiêm

Ven. Nun  Tịnh Viên

Ven. Nun  Trung Nguyện

Ven. Nun  Hộ Duyên

Ven. Nun  Hạnh Minh

And Nun Viên Bảo 

Ven. Nun  Chơn Nhẫn

Australia

.

(SC Viên Bảo)

It’s so happy

With immense love

Over country

Hard studious

5 continents

With different

Both Time and place

Still have good dream

Half of the Earth

We’re hard to meet

Full six harmony

Virtuous honest

With a group of

Best Dharma friends

.

Thanks to Ms. Dieu Thuy

good at English

with good virtue

interpreter

both Vietnamese

American

Thầy Sy’s student

Can understand

English a lot

Hi Lac, Thanh Van

Later leading

.

Foreign students

Thanks to Sutra

Thiện Sinh layman

Benefit for

Yourself, ourselves

and the whole world

.

Americans

and Vietnamese

Explain clearly

Golden Sutra

For the next young

generation

.

Even old age

Over 80

learning better

more than people

Ms. Tu Bi Lac

There are Ngoc Thach

Sister Dieu Thanh

brother Tam Phuong

Join the Dharma

It is so warm

study Dharma

and read sutra

 very carefully

Zoom class opens

We are eager

waiting for years

for Studying

Sutras and verses

In brighter days

Through out the years

Class is not crowded

But it’s happy

very solid

Full of color

To see clearly

Golden Teachings

Special zoom class

It’s really good

For all places

For Everyone

Come here to study

No difficulty

Master translated

 All the Sutras

From Vietnamese

Into English

For everyone

to understand

.

the Master does

all kinds of things

clear and bright

Compose each page

Like in the class

.

Complete success

teaches a lot

Sublime Buddha

Through His history

.

Happy Sutras

“Dear Heaven King”

New Year has come

We come to bring

.

dare not ignore

Our Temple works

With family

According to

Lunar New Year

.

It’s favorite

News from past year

Especially

Dharma Eye Class

.

eye of Dharma

See way clearly

Of understanding

and loving

It’s so precious

.

Venerable Trừng Sỹ

Teaches the Words

 of the Blessed One

Real understanding

We are happy

.

Because we learned

From the sutras

Teach both spirit

Be wise person

.

Propagating

 in America

and in the West

the Buddha’s words

It is helpful

.

Buddha Dharma

Flourishes well

Thanks to Through the

 Tripitaka

He teaches widely

.

The Buddha’s words

Be forever

in everywhere

Through four heavens

For the practice

.

Who practices fast?

Will enlighten soon

Daily Practice

Will be solid

.

Person who knows

how to live alone

in the best way

leisurely strong

Stay in your heart

Good Self-contained

body and mind

.

No more fear

We Determined

to practice well

propagating

to save beings

with big Wisdom,

liberation…

.

No more evil

To do good things

It’s so sincere

To Help people

Achieve success

.

Fulfill the dream

Good Peace of mind,

New Year’s Spring comes

All are healthy

.

Young soul is fresh

Still practicing

Wisdom arises

Returning to

Enlightened shore…

.

THIỆN SINH SUTRA

(Cô Diệu Thúy)

As the Táo’ words

Sutra Thiện Sinh

We are talking

On Pháp Nhãn zoom

 

Sutra praises that

Buddha teachings:

Thus have I heard.

 Once the Buddha

.

was living at

Bamboo Forest

 Monastery,

along with one thousand

two hundred and fifty

Monastics,

Wear yellow robes,

 carried alms bowls,

 entered City

 Rājagaha 

 to collect alms.

When they saw a

young man Thiện Sinh,

  householder’s son,

 every morning,

obeying his

 father’s teachings,

 taking shower,

 dressing neatly,

putting his hands

 together to

prostrate to East,

the West, the South,

the North, Zenith,

 and the Nadir,

the Buddha taught

 that the young man

 thoughtfully

 about meanings

of prostration

 to six follow-ing directions:   

.

(Cô Diệu Thúy) 

As The Eastern

This direction

  Represents that

Parents, Children

 Children’s duties

Listen, Thiện Sinh,

 To their parents,

The children have

 the five duties:

1/ Providing

Necessarily

 material and

spiritual needs

for their parents.

Second is that

Helping parents

 to do hard tasks.

3/ Protecting

kinship dignity

and family

good tradition.

4/ Maintaining

Inherita-ble

property.

5/ Having the

responsibility

to look after

the funerals

 in accordance

 with right Dharma

 when their parents

who pass away.

.

(Cô Diệu Thúy)

 Parents’ duties

To the children,

 parents also

have five duties:

1/ Teaching their

children do good,

 not do evil.

 2/ Advising

 to be close with

wholesome teachers,

 good friends, and good

 Environments.

3/ Suggesting

choosing proper

jobs for children.

4/ Building good

husband and wife

 for their children.

5/ Entrusting

the inherited

possessions and

benefits to them

in the proper

and allotted time.

.

(Anh Thạch)

 

As The Western

This direction

 represents that

wife and husband

 

As Wife’s duties

Listen, Thiện Sinh,

 to the husband,

whose wife has

the five duties:

1/ Taking care

 of the neat and

tidy housework.

2/ Cordially

welcoming friends

 and relatives

 of her husband’s

family side.

3/ Being faithful

to her husband.

 4/ Maintaining

wealth and properties

 that both she and

her husband earned.

5/ Doing the

domestic chores

 skillfully and quickly.

.

Husband’s duties

To the wife, whose

Husband also

has the five duties:

1/ Loving his wife.

2/ Learning the way

to listen and say

loving speech with her.

3/ Having trust in her.

4/ Knowing to

buy gifts for her.

5/ Entrusting

Power, providing

 the necessary

 things for her.

.

Brother Thanh Vân: Students’ Duties

As The Southern

This direction

 Represents that

Students, teachers

.

The Students’ duties

 

Listen, Thiện Sinh,

 to the teachers,

the students have

the five duties:

1/ Being respectful,

 polite,

 and willing to

help the teachers

 to do the ne-cessary things.

2/ Knowing to

obey the

teachers’ teachings.

3/ Knowing to

 listen and learn

about good things

 from the teachers.

4/ Having to

have the spirit

of eagerly

learning something

 to be unknown

with the teachers.

5/ Knowing to

practice, apply

create something

 to have been learned.

Brother Hỷ Lạc: Teachers’ Duties

.

Teachers’ duties

To the students,

teachers also

 have five duties:

1/ Teaching their

students right view,

right thought, right speech,

 right action, and

right livelihood,

and right effort,

right mindfulness,

 right concentration.

2/ Guiding the

students to

pedagogical

 and good methods.

3/ Do not hide

The knowledge, and

wholeheartedly

 transmit knowledge

life experience

to their students.

4/ Transmitting

bodily teachings,

 verbal teachings,

 mental teachings

to the students.

5/ Expecting

their students to

become talented

virtuous people

 and be better

than their teachers.

.

Sister Diệu Thành: Duties to Relatives 

As The Northern

This direction

 represents that

our duties to

relatives, friends

.

Our duties to

The  relatives

Listen, Thiện Sinh,

 to relatives,

we also have

the five duties:

1/ Advising

Our relatives

to do good things

 2/ Encouraging

 them to keep far

away evil.

3/ Using the

Method  of the

watering flowers

 to praise them well.

 4/ Visiting them

when they get sick.

5/ Wholeheartedly

helping them when

they meet difficult

 and needy

circumstances.

.

Brother Tâm Phương: Duties to Friends

duties to friends

we also have

the five duties:

1/ Helping our friends

 when meeting the

difficulty.

2/ Do not leave

 friends when they are

 in misfortune.

3/ Playing with

 good friends who can

help us succeed

easily in life.

4/ Advising

them to stop and

 let go of the

 unwholesome things.

5/ Communi-cating with friends

in the spirit

of dialogue,

and good idea

 contribution,

suggestion, joy,

sympathy, and

equality.

.

As The Zenith

represents that

lay devotees

and monastics

Listen, Thiện Sinh,

to monastics,

lay devotees

have five duties:

1/ Choosing the

Triple Gem as

the most stably

spiritual

refuge for their lives.

2/ good Learning,

 understanding,

 practicing and

applying the

Five Ethical

Trainings into

The daily life.

3/ Skillfully

expressing their

happy hearts to

create merit,

make offerings,

and supporting

 the Triple Gem.

4/ you do not

idolize some

personal monk

 but consider

all talented

and virtuous

 monastics as

 your own Masters.

5/ Knowing how

to observe and

select teachings

 after bringing

out to apply

and practice those

appropriate

to the teachings

 cause and effect

 and to the many

right in the

 present life, you

should practice them

and vice versa,

you should keep far

 away from them.

.  

(Hạnh Minh)

Monastics’ duties

To lay devotees,

monastics have

 the five duties:

1/ Instructing

the Five Ethical Trainings and

 the Noble Eightfold Path for the

lay devotees.

2/ Instructing

 Dharma Learning

 Dharma Practice;

 Dharma Learning 

includes Virtue,

Concentration,

and the Wisdom; 

Dharma Practice 

includes Samatha 

Meditation

Vipassana

 Meditation.

3/ Instructing

lay devotees

to express their

 hearts joyfully

before making

the offerings,

 joyfully during

making offerings,

and joyfully

after making

the offerings.

4/ Instructing

 lay devotees

 to hold the right

and the stable

confidences

in Three Jewels.

5/ Instructing

lay devotees

to learn the ways

 of practicing

recollection

of gratitude

to the Buddha,

the Dharma, and

to the Sangha.

.

(SC Viên Bảo)

As The Nadir

represents that

the employees

and managers

.

Employees’ duties

Listen, Thiện Sinh,

to managers,

employees have

the five duties:

1/ Going to

work early and

 punctually.

2/ Having the

responsibility

to finish

the employment

 when assigned.

3/ Doing orderly,

methodical,

mindful employment.

4/ Aware to

protect general

property

and not to steal.

5/ Respecting,

esteeming, and

protecting prestige

and dignity

for managers.

.  

Managers’ duties

To employees,

managers have

the five duties:

1/ Entrusting

appropriative

employment

with the ability

 and the degree

for employees.

2/ Providing

employees with

 salary or food.

3/ Taking care

and greeting

thoughtfully

when employees

 is getting sick.

4/ Rewarding,

disciplining,

and appreciating

 the excellent

non-excellent

 achievements

for employees.

5/ Giving to

 The employees

a suitable

good vacation.

.

(SC Viên Bảo)

As Thiện Sinh was

Very happy

Pay to Homage

To the Buddha

After having

 listened to the

 Buddha’s teachings,

That made to light

Thiện Sinh’s mind bright

May accept me

as disciple.

The Buddha’s words

Made heart brighter

And happier

As the sun shined.

.

Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời