2438 lượt xem

Giới Thiệu Đôi Nét về Website và Chùa Pháp Nhãn

Chùa Pháp Nhãn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ,

Kính thưa quý thiện hữu tri thức gần xa,         

Đạo Phật, đạo hòa bình, tỉnh thức, và giác ngộ, có mặt trên thế gian này hơn 26 thế kỷ qua. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Người sáng lập ra đạo Phật, cùng với các đệ tử của Ngài, xưa cũng như nay, tất cả đều có chung tâm nguyện hoằng dương chánh pháp và phục vụ nhân sinh.

Để học theo hạnh nguyện vị tha của Đức Phật và của các hàng đệ tử của Người, chúng con nguyện sống cuộc đời đạo đức và tỉnh thức, vững chãi và thảnh thơi, nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của chánh pháp, nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của tình thương, và nguyện đi trên con đường an vui và hạnh phúc đích thực cho tự thân và cho tha nhân ngay trong cuộc sống hiện tại.

Để tiếp tục tiếp nối, kế thừa, và truyền thừa những việc làm ý nghĩa và thù thắng của quý Ngài, Với truyền thông và giao tiếp mạng lưới ngày nay, Ban Biên Tập có đủ duyên lành thiết lập trang Website này để cùng nhau góp phần đem lại an vui và hạnh phúc cho số đông trên khắp hành tinh này.

Từ Pháp Nhãn, tiếng Pàli của nó là Dhammacakkhu, được tìm thấy trong Tương Ương Bộ (Samyutta Nikaya, V – 420), Kinh Chuyển Pháp Luân (Cakkappavattana Sutta) – Bài Pháp đầu tiên được Đức Thế Tôn thuyết giảng cho 5 anh em của Tôn giả A-nhã Kiều-trần-như (Añña koṇḍañña) tại Vườn Lộc Uyển – Sarnath, Ấn Độ.

Trong bài Kinh Chuyển Pháp Luân này, nhờ lắng nghe từ Pháp Nhãn và thực hành vi diệu pháp, chư vị trở thành những vị đệ tử xuất gia đầu tiên  của đức Phật – Vị đạo Sư tâm linh thù thắng cho chư thiên và nhân loại. Họ là năm vị xuất Sĩ đầu tiên trên thế gian này. Tam Bảo gồm có Phật bảo, Pháp bảo, và Tăng bảo được hình thành từ đó.

Trong tiếng Hán-Việt, Pháp Nhãn có 2 từ riêng biệt; Pháp có nghĩa là chánh Pháp (Samma Dharma), tức lời dạy của Đức Phật; Nhãn (Cakkhu) là con mắt. Vậy, Pháp Nhãn (Dharmacakkhu) có nghĩa là con mắt của chánh Pháp (the Eye of the Samma Dharma); Con mắt này không những có cái nhìn đích thực về Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, và Chánh Định, mà còn có khả năng thấy được Khổ thánh đế, khổ Tập thánh đế, khổ Diệt thánh đế, và khổ diệt Đạo thánh đế. Từ Pháp Nhãn có các mối tương quan mật thiết với từ Phật NhãnTăng Nhãn.

Phật Nhãn (Buddhacakkhu) có nghĩa là con mắt của Bậc giác ngộ và tỉnh thức, có khả năng nhìn thẩm thấu về các khía cạnh từ bi, trí huệ, hòa bình, và bình đẳng.

Tăng Nhãn (Sanghacakkhu) có nghĩa là con mắt của số đông gồm 4 người trở lên, có khả năng nhìn các khía cạnh thanh tịnh, hòa hợp, đoàn kết, đức hạnh, gương mẫu, sáng tạo, nương tựa, soi sáng, nâng đỡ, và động viên trong tinh thần tương trợ, tương thân, tương ái, và tương kính. Con mắt tập thể bao giờ cũng thấy rõ hơn con mắt của cá nhân.

Như vậy, Phật Nhãn, Pháp Nhãn, và Tăng Nhãn có các mối tương tức với nhau rất mật thiết. Một là ba, và ba là một. Một là tất cả, và tất cả là một. Chúng có thể tạo thành một vòng tròn khép kín hỗ tương với nhau rất chặt chẽ. Trên lộ trình tu học Phật pháp, hướng thượng, và hướng thiện, hướng tới an vui và hạnh phúc, vững chãi và thảnh thơi, chúng ta có khả năng áp dụng và thực hành Phật Nhãn, Pháp Nhãn, và Tăng Nhãn vào trong đời sống hằng ngày để làm lợi lạc cho số đông.

Như vậy, Pháp Nhãn (Dharmacakkhu or Dharmaeye) vừa được đặc tên cho Website này phapnhan.org, vừa đặt tên Chùa; Chùa là âm Hán-Việt, tiếng Phạn của nó là Vihara, có nghĩa là nơi tu học Phật pháp và đào tạo con người tài đức. Chùa Pháp Nhãn cũng không vượt ra ngoài ý nghĩa đó. Những ai có đủ duyên tu học, áp dụng, và thực hành Phật pháp vào trong đời sống hằng ngày, thì họ đem lại an vui và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.

Qua những gì trình bày trên đây, Website này phapnhan.org xin trân trọng giới thiệu cho tất cả quý vị về Chùa Pháp Nhãn, về Thầy Trừng Sỹ, và về các bài viết của thầy cũng như của các vị khác.

Tất cả các bài viết được đăng tải trên Website này đều chuyển tải các nội dung, ý nghĩa tu học, giáo dục, hoằng Pháp, hộ Pháp, và Phật pháp mà thôi.

Với những ý nghĩa thảo luận ở trên, Ban Biên Tập tiếp tục sử dùng danh hiệu Pháp Nhãn có từ thời Đức Phật đặt tên cho Chùa Pháp Nhãn. Chùa này có diện tích rộng hơn 2 mẫu rưỡi tây (2,55 acres) nằm cách sân bay Austin, Texas khoảng 8 dặm rưỡi (8.5 miles) ở địa chỉ 136 The Ranch Rd. Del Valle, TX 78617. Với tâm nguyện lành và theo gương hộ trì Tam Bảo của nam trưởng giả Tu-đạt Cấp-cô-độc (Anāthapindika) và nữ trưởng giả Tỳ-xá-khư (Viśākhā), quý Phật tử hảo tâm đã pháp tâm mua mảnh đất này cho thầy Trừng Sỹ để làm Chùa và làm nơi tu học Phật pháp cho những người Phật tử và không phải Phật tử gần xa.

Hiện nay, Chùa Pháp Nhãn sinh hoạt nhịp nhàng, nhưng các phương tiện vật chất vẫn còn đơn giản và thiếu thốn. Tuy nhiên, dưới sự tu học và hướng dẫn tận tâm của thầy Trừng Sỹ, nên quý Phật tử có thể gặt hái được nhiều an vui và hạnh phúc bằng cách hiểu, áp dụng, và thực hành Phật pháp vào trong đời sống hằng ngày để đem lại lợi ích cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại. Danh hiệu của Chùa này do thầy khai sơn được tìm thấy đầu tiên trong lịch sử danh sách của các ngôi Chùa trên thế giới.

Nơi đây, Ban Biên Tập xin trân trọng giới thiệu website này phapnhan.org bao gồm tiếng Mỹ và tiếng tiếng Việt cho chư vị gần xa để cùng nhau tu học, và ứng dụng Phật Pháp vào trong đời sống hằng ngày để đem lại an lạc cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.

Cùng với việc hoằng dương chánh pháp trong thời hiện đại, Chùa Pháp Nhãn xin đóng góp một phần nhỏ vào công việc này để đem lại an vui và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân trên khắp hành tinh này.

Trong quá trình đăng tải, viết lách, sắp xếp, và trình bày các bài viết một cách sơ lượt và đơn giản, Ban Biên Tập không sao tránh khỏi những thiếu sót.

Ngưỡng mong chư Tôn đức, chư vị học giả, và hành giả hoan hỷ niệm tình chỉ giáo.

Cuối cùng, thành kính tri ân các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, quý Phật tử thiện tâm, v.v… tất cả mọi người đã cùng nhau góp phần vận chuyển bánh xe chánh pháp của Đức Thế Tôn trên khắp thế gian này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính chúc Quý vị an vui trong chánh Pháp.

Brief Introduction about Website & Pháp Nhãn Temple

 

 

Facebook Comments Box

Trả lời