3122 lượt xem

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Tịnh, Chùa Linh Nghĩa, Diên Khánh, Khánh Hòa

HT. Thích Như Tịnh

Tiểu Sử Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Tịnh

Hòa thượng Thích Như Tịnh thế danh Nguyễn Lang, pháp danh Thanh Tràng, pháp tự Thành Thọ, pháp hiệu Như Tịnh, sinh năm Đinh Mão – 1926 tại thôn Phú Khánh Trung, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa trong một gia đình có truyền thống đạo Phật. Con của Cụ Ông Nguyễn Lợi, pháp danh Thanh Ích, Cụ Bà Trương Thị Tỷ, pháp danh Trừng Xí.

Trong gia đình có 6 người con: 3 trai và 3 gái. Trong gia đình, người anh cả thế danh Nguyễn San, có duyên xuất gia theo Phật, pháp danh Trừng San, pháp hiệu Hải Tuệ (1922-1991),

 

một danh Tăng nổi tiếng đương thời, giám viện Phật học Viện Trung Phần Hải Đức Nha Trang, Khánh Hòa trước và sau năm 1975. Người thứ ba trong gia đình cũng có duyên theo Phật xuất gia, đạo hiệu là Thích Như Tịnh.

Thời gian xuất gia tu học của Hòa thượng Thích Như Tịnh

Năm lên 08 tuổi – 1935, chú bé Nguyễn Lang xuất gia làm chú tiểu, đệ tử của Trưởng Lão Hòa thượng Thích Chánh Ký, tu học Phật pháp tại Tổ đình Khánh Long Diên Khánh, Khánh Hòa dưới sự hướng dẫn của nhị vị Trưởng Lão Hòa thượng Phổ Hiện – Tổ khai sơn Chùa Khánh Long ở Diên Khánh và Hòa thượng Chánh Ký trong thời gian 09 năm 1935-1947.

Năm 17 tuổi – 1944, Sư Chú Nguyễn Lang học xong lớp nhì thời Pháp, tức lớp 11 bây giờ. Năm 12 tuổi – 1939, thọ Sa di phương trượng. Năm 20 tuổi – 1947, thọ giới Tỳ kheo tại Tổ đình Khánh Long Diên Khánh do Hòa thượng Bổn sư Thích Chánh Ký làm Hòa thượng đàn đầu truyền giới. Năm 20 tuổi tới năm 80 tuổi 1947 – 2007, Thầy Như Tịnh trú trì Chùa Linh Nghĩa xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Năm 1950 – 1953 trong thời gian 03 năm, Thầy Như Tịnh tu học Phật pháp tại Chùa Ứng Quang Sài Gòn dưới sự hướng dẫn của nhị vị Hòa thượng Thích Thiện Hoa và Hòa thượng Thích Thiện Hòa. Năm 1954 – 1956 trong thời gian 02 năm, thầy tu học Phật pháp tại Chùa Khánh Hưng Sài Gòn dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Pháp Lang.

Thời gian tu học, hoằng Pháp, và đào tạo Tăng tài

Năm 1957, thầy Như Tịnh về lại Chùa Linh Nghĩa tổ chức hai khóa An Cư Kiết hạ tại bổn tự năm 1957 và năm 1959 dưới sự chỉ đạo của Giáo Hội Tăng Già và dưới sự chứng minh của quý Hòa thượng Thích Hưng Từ, Hòa thượng Thích Chánh Ký, và Hòa thượng Thích Vĩnh Thọ. Năm 1976, thầy Như Tịnh được chọn làm trưởng Ban nghi lễ huyện Giáo Hội Phật Giáo Diên Khánh. Năm 2002, thầy được chọn làm phó ban nghi lễ tỉnh Giáo Hội Phật giáo Khánh Hòa.

Từ năm 1957 cho tới nay, học theo hạnh nguyện giáo dục của liệt vị Tổ Sư, chăm lo hoằng pháp và nuôi dạy Tăng chúng, Hòa thượng Thích Như Tịnh nghĩ rằng để có thể báo đền công ơn của Phật, chỉ có sự nghiệp giáo dục và đào tạo con người tài đức là những việc làm mang ý nghĩa rất thiết thực dành cho những ai có đủ duyên xuất gia học Phật, tu pháp và làm Tăng có khả năng kế thừa ngôi nhà chánh Pháp trong hiện tại cũng như trong tương lai ngay tại thế gian này.

Hòa thượng đã độ được hàng ngàn người đệ tử tại gia và nhiều đệ tử xuất gia như quý thầy Thích Trừng Tường, Thích Trừng Sỹ, Thích Trừng Hòa, Thích Tâm Lực, Thích Tâm Cang, Thích Tâm Tín, vân vân. Trong số các vị đệ tử của Hòa thượng có vị đang theo học chương trình Cử Nhân Phật học, có những vị tốt nghiệp Cử Nhân Phật học ở trong nước và có vị tốt nghiệp Thạc sĩ, Hậu Thạc sĩ, và Tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ, thánh địa – nguồn gốc của Phật giáo, nơi Đức Thế Tôn đã ra đời cách đây gần ba nghìn năm.

Thuận theo quy luật vô thường, Hòa thượng đã xả báo thân, ra đi một cách nhẹ nhàng, viên tịch tại Chùa Linh Nghĩa, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam vào lúc 12 giờ ngày Mùng Một Tết Nguyên Đán, tháng giêng năm Quý Tỵ, nhằm ngày 10 tháng 2 năm 2013, trụ thế 87 tuổi đời và 66 tuổi đạo.

Trước thời gian viên tịch, Hòa thượng đã tập họp chúng đệ tử và sắp xếp đệ tử lớn của Hòa thượng, Thượng tọa Thích Trừng Tường, trực tiếp trông nom và trú trì Tổ Đình Chùa Linh Nghĩa từ đó tới nay tốt đẹp. Sau khi mọi việc đã rõ ràng, Hòa thượng đã từ bỏ thân vật lý nhẹ nhàng và an lạc.

Thượng tọa Thích Trừng Tường, đương kim trú trì Chùa Linh Nghĩa hiện nay

Hòa thượng là bậc tòng lâm thạch trụ. Cuộc đời tu học và hành đạo của Hòa thượng là tấm gương sáng cho các hàng hậu học noi theo. Chúng con thật quý kính một bậc thầy khả ái thân thương suốt đời vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo Tăng tài.

Chúng con cùng nhau thắp nén tâm hương, nguyện cầu giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tịnh, cao đăng Phật quốc, hồi nhập ta bà, hóa độ chúng sanh, đồng thành chánh giác.

Dép cũ lối về còn hiển hiện,

Hoa đàm tuy rụng vẫn còn hương.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tăng Chúng Chùa Linh Nghĩa phụng soạn.

The Most Venerable Elder Master Thích Như Tịnh, Chief Monk of Linh Nghĩa Temple

Facebook Comments Box

Bài viết cùng chuyên mục:

Trả lời