1717 lượt xem

Đôi Lời Tri Ơn Sâu Sắc Đến Tất Cả Chư Vị

Thích Trừng Sỹ

ĐÔI LỜI TRI ƠN SÂU SẮC ĐẾN TẤT CẢ CHƯ VỊ

Thầy Trừng Sỹ đi du học ở Đại Học Đề-li, Ấn Độ vào ngày 8 tháng 8 năm 2002.

Năm 2002-2004, tốt nghiệp văn bằng Thạc Sỹ Phật học ở Đại Học Đề-li, Ấn Độ – hạng I.

Năm 2004 –2005, tốt nghiệp văn bằng Phó Tiến Sỹ Phật học ở  Đại Học Đề-li, Ấn Độ, hạng I.

Ngày 8 tháng 8 năm 2008, thành công bảo vệ luận án tiến Sỹ

Năm 2006 –2009, tốt nghiệp văn bằng Tiến Sỹ Phật học tại Đại Học Đề-li, Ấn Độ, hạng ưu.

Trọn lòng kính lễ Tam Bảo: Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo.

Thành kính tri ơn sâu sắc Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Tịnh, Sư phụ của thầy Trừng Sỹ, người đã khéo dẫn dắt và cho con Pháp thân huệ mạng trên con đường chân chánh, vững chãi, và thảnh thơi trong cuộc đời.

Thành kính tri ơn sâu sắc Ba Mẹ, những người đã sinh thành, dưỡng dục, nuôi nấng, dạy dỗ, và cho con tấm thân vật lý và hình hài này.

Thành kính tri ơn sâu sắc đến quý Thầy Cô giáo cả thế học và đạo học, những người đã hết lòng truyền trao kiến thức thế học, Phật học, và kinh nghiệm sống cho con trở thành người tốt cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.

Thành kính tri ơn sâu sắc đến các đàn na thí chủ, những người đã hoan hỷ phát tâm cúng dường, hộ trì Tam Bảo, và ủng hộ cho con và những người xuất sĩ khác an tâm tu học và thực hành Phật Pháp ở Việt Nam và ở các nước khác nhau trên thế giới hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp thành công tốt đẹp.

Thành kính tri ơn sâu sắc đến các nhà lãnh đạo Việt Nam, Ấn Độ, Hoa Kỳ, v.vv…, đã giúp và tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chánh giấy tờ để chúng tôi vững chãi an tâm tu học, sinh sống, và làm việc nhịp nhàng, an toàn, và suông sẻ.

Cuối cùng, thành kính tri ơn sâu sắc đến pháp giới chúng sanh trên khắp hành tinh này.

Kính mời quý vị xem youtube dưới đây của thầy Trừng Sỹ và các bạn đồng học cùng tốt nghiệp ra trường Đại Học Đề-li, Ấn Độ năm 2009 dưới đây cho vui.

Kính mời quý vị xem vài hình ảnh dưới đây của thầy Trừng Sỹ và các bạn đồng học cùng tốt nghiệp ra trường Đại Học Đề-li, Ấn Độ năm 2009 dưới đây cho vui.

   

Rất hạnh phúc có Thân Phụ Trừng Diệu của Thầy tham dự lễ tốt nghiệp ra trường ở Đại Học Đề-li, Ấn Độ năm 2009

A Couple of Deep Words of Gratitude to All

Facebook Comments Box

Trả lời