2111 lượt xem

Lớp Học Phật Pháp qua Zoom

Chùa Pháp Nhãn

 

Xin vui lòng đọc thêm thông tin dưới đây cho biết.

 

https://us02web.zoom.us/j/5610740808?pwd=YkJwSC9ISzVRODhTWG5tcVBqbUkxUT09

LỚP HỌC PHẬT PHÁP QUA ZOOM

ZOOM ID: 5610740808 Passcode: nammoi

Kính mời Đại Chúng tham gia học Phật Pháp tiếng VIỆT và tiếng MỸ vào những ngày THỨ BA và THỨ NĂM hằng tuần

Lúc 05:00 TỐI giờ California.

Lúc 06:00 tối giờ Utah

Lúc 07:00 tối giờ Texas

Lúc 08:00 tối giờ New York

Sinh hoạt Phật Pháp khoảng 90 phút.

Hoan hỷ vào ZOOM trước 15 phút.

CHÙA PHÁP NHÃN TỔ CHỨC

Kính chúc Đại Chúng an lành trong Phật Pháp.

Dharma Learning and Discussion via ZOOM Dharma Class

 

Facebook Comments Box

Trả lời