768 lượt xem

Nghi Thức Ăn Cơm Chánh Niệm Chùa Pháp Nhãn biên soạn

Thích Trừng Sỹ

NGHI THỨC ĂN CƠM CHÁNH NIỆM
CHÙA PHÁP NHÃN BIÊN SOẠN
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
(3 lần, Chuông)
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Giác Ngộ và Tỉnh Thức tròn đầy.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ chánh Pháp vi diệu của Đức Thế Tôn, con đường của thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu, và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Tăng Đoàn hòa hợp và an lạc của Đức Thế Tôn, Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. (Chuông)
.
Bằng tấm thân phước đức,
bằng tấm lòng từ bi,
nay đem dâng cúng cơm này,
Kính mong tất cả Tăng đoàn an vui. (Chuông)
Trước khi ăn, xin tụng niệm bài thơ này
Hôm nay, dâng bát cơm đầy
Nhớ ơn Tam Bảo, ơn Thầy, Mẹ, Cha
Nhớ ơn tín thí đàn na
Con nguyện học Pháp vị tha đáp đền
Nhớ ơn đồng loại chúng sinh
Luôn luôn nhớ mãi công ơn muôn loài.
.
Tam Đề thầm đọc cho ba muỗn ăn đầu tiên
Tam đề cố gắng thực hành:
Thứ Nhất việc ác không làm hại nhân 
Thứ Hai việc thiện lành chân 
Thứ Ba quyết độ muôn loài chúng sanh
Kiếp này xin nguyện chóng thành
Bồ đề, giác ngộ, nhân sanh đồng về
Từ bi, trí huệ đề huề
Nhất tâm tu học mọi bề an vui.
.
Hãy quán chiếu và đọc tụng năm phép Quán
1. Thức ăn này là tặng phẩm của đất, trời, của muôn loài và công phu lao tác.
2. Xin nguyện ăn trong chánh niệm và lòng biết ơn để xứng đáng thọ nhận thức ăn này.
3. Khi ăn, xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tật ăn uống không có chừng mực.
4. Xin nguyện ăn với tâm từ bi để giảm thiểu khổ đau của muôn loài, bảo hộ được trái đất, và chấm dứt những nguyên nhân gây biến đổi khí hậu bất thường.
5. Vì muốn xây dựng tăng thân, nuôi dưỡng tình huynh đệ và chí nguyện độ đời, nên chúng con xin thọ nhận thức ăn này. Hãy nhớ rằng đồ ăn và thức uống là những loại thuốc rất hữu hiệu để nuôi dưỡng và trị liệu tấm thân khỏi bệnh tật, đói, khát, và gầy ốm. 
Trong khi ăn cơm trong chánh niệm, một vị thầy đại diện Tăng đoàn mời mọi người lập lại A Di Đà Phật lớn lên: “Cung thỉnh Đại chúng thọ trai.” Đại chúng cùng nhau đáp: “A Di Đà Phật” (Chuông).
Hồi hướng:
Công đức cúng dường hôm nay
Nguyện cầu pháp giới chúng sanh muôn loài
Con và tất cả mọi người
Cùng nhau thực tập con Thế Tôn.
.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sanh,
Đều trọn thành Phật đạo.  
(Chuông, chuông, chuông)
.
.
Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời