3146 lượt xem

Diễn Văn Khai Mạc Vu Lan của Chùa Pháp Nhãn

Thích Trừng Sỹ

 

Diễn Văn Khai Mạc Vu Lan của Chùa Pháp Nhãn

Kính bạch Chư Tôn thiền đức Tăng, Ni, và quý Đồng Hương Phật tử,

Kinh Báo Hiếu Trọng Ân ghi rằng: “Ngày Rằm tháng Bảy mỗi năm, người con hiếu thảo thâm ân phải đền.” Thật vậy, hằng năm khi tới mùa Lễ Vu Lan, mọi người tranh thủ về Chùa để cùng nhau tu học và tham dự đại Lễ Vu Lan này.

Vu Lan, một Lễ Hội Văn Hóa Tâm Linh quan trọng nhất đối với những người con hiếu thảo, bao gồm các sự kiện sau đây: Một là cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được tăng phúc tăng thọ. Hai là cầu nguyện cho những người thương của mình quá vãng được sanh về thế giới an lành. Ba là cầu nguyện cho mình, người thân, người thương của mình được an vui và hạnh phúc. Bốn là cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân dân được an lạc. Qua việc tu học, áp dụng, và thực hành Phật pháp vào trong đời sống hằng ngày, chúng ta cùng nhau thưởng thức những hoa trái an vui và hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. 

Năm nay, Chùa Pháp Nhãn nhất tâm góp phần cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân được an lạc, nhà nhà được an vui.

Khóa Tu Vu Lan năm nay

Chúng con tu tập những ngày qua ZOOM

Tại Chùa Pháp Nhãn ấm nồng

Thực tập Phật Pháp với lòng lạc an

Mọi người tu tập nghiêm trang

Không khí hạnh phúc đạo tràng uy nghi

Chúng con nuôi dưỡng Từ Bi

Học hạnh của đất thiết thi nhiệm mầu

Mọi người thành kính nguyện cầu

Tri ân Tam Bảo những câu đạo vàng

Ơn Thầy, ơn Tổ, Mẹ, Cha

Đàn na tín thí, quốc gia thanh bình

Ơn nhân loại và chúng sinh

Đã cho cuộc sống chúng mình hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Thích Trừng Sỹ

.

Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời