151 lượt xem

Thơ Kính Mừng Phật Đản

Thích Trừng Sỹ

 

 

Nhân mùa Phật Đản năm nay,

Chúng con đảnh lễ vị Thầy nhân thiên,

Ngài đã tu tập định thiền

Sao mai chiếu sáng chứng liền đạo ngay.

Từ khi Ngài sinh đến nay

Đã hơn hai ngàn sáu trăm năm rồi,

Đạo Phật truyền bá khắp nơi,

Cho hàng tứ chúng lời vàng sắc son

Hôm nay, Phật tử chúng con

Đón mừng Ngày Lễ Trăng Tròn tháng Tư.

 

 

Facebook Comments Box

Trả lời