2802 lượt xem

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022

Chùa Pháp Nhãn

 

CHÚC MỪNG TỂT NĂM NHÂN DẦN 2022

  Năm Mới tới rồi lòng thảnh thơi

  Năm nay mọi việc đã qua rồi

  Pháp học, pháp hành luôn tinh tấn

  Trang trải yêu thương đến cuộc đời.

CON ĐƯỜNG BÁT CHÁNH rất thậm thâm

Siêng năng thực tập với nhất tâm

Những lời Phật dạy luôn ghi nhớ

Chúng con ứng dụng với lòng thành.

Nhân dịp Năm mới, mến kính chúc chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ, cùng quý Đồng Hương Phật tử gần xa vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

By Thích Trừng Sỹ

 

HAPPY NEW YEAR 2022

Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời