99 lượt xem

Khóa Tu Hòa Bình Đầu Năm Tu Viện Phật Tâm

Tu Viện Phật Tâm

KHÓA TU HÒA BÌNH ĐẦU NĂM
Sự hiện diện và giảng dạy Phật Pháp gồm có quý Thầy:                    Thích Tâm Vương
Thích Tâm Lực
      Thích Tâm Tôn, và
Thích Trừng Sỹ
CHƯƠNG TRÌNH 
Tối thứ Bảy, ngày 14 tháng 01 năm 2023
07:00 pm: Tụng Kinh và Thiền Tập
07:30 pm: Sám hối ba nghiệp
08:30 pm: Thảo luận Phật Pháp
09:00 pm: Hoàn mãn.
Chủ Nhật, ngày 15 tháng 01 năm 2023
09:00 am: Tụng Năm Điều Đạo Đức
09:30 am: Tụng Kinh & Thiền tập
10:00 am: Đề tài Pháp thoại: Làm mới thân tâm 
11:30 am: Phật Pháp vấn đáp          
12:00 pm: Thọ trai & Thiền Hành
01:30 pm: Chỉ tịnh
02:00 pm: Thiền buông thư
02:30 pm: Thiền trà, Thiền Ca, & Pháp đàm
03:00 pm: Hồi hướng
04:30 pm: Hoàn mãn.  
   Tu Viện Phật Tâm
                                  Tổ Chức
.
.
Facebook Comments Box

Trả lời