300 lượt xem

Bài Kệ Truyền Đăng Cho Sư Chú Pháp Thanh

Chùa Pháp Nhãn

BÀI KỆ TRUYỀN ĐĂNG CHO SƯ CHÚ PHÁP THANH

PHÁP Phật tu học hết lòng

Âm THANH diệu Pháp sáng ngời muôn nơi

Minh tâm kiến tánh tuyệt vời

Con đường chánh Đạo giúp đời thêm vui.

Pháp Thanh là Pháp hiệu. Minh Đạo là Pháp danh. Michael Critchfield là thế danh. 

Ngày 5 tháng 9 năm 2021

Lamp Transmission Poem for Novice Monk Pháp Thanh

Facebook Comments Box

Trả lời