254 lượt xem

Bảy Câu Hỏi

Quảng An

Bảy Câu Hỏi

Có 7 câu hỏi mà một vị thánh trả lời một cách rất thâm sâu.

1.Vật gì sắc bén nhất trên thế giới này? 

Vật nhọn nhất là cái lưỡi của con người. Con người dùng lưỡi có thể dễ dàng làm tổn thương trái tim, cảm giác của người khác.

2. Nơi nào xa nhất trên thế giới này?

Quá khứ là nơi xa nhất. Cho dù chúng ta là ai, chúng ta giàu cỡ nào, chúng ta không thể quay về quá khứ nên chúng ta phải sử dụng tốt ngày hôm nay và những ngày sắp tới.

3. Cái gì lớn nhất trên thế giới này? 

Ham muốn là thứ lớn nhất trên thế giới. Nhiều người trở nên khốn khổ vì họ cho phép ham muốn thoải mái. Hãy cẩn thận với ham muốn.

4. Cái gì cứng (hàm ý “khó”) và nặng nhất trên thế giới này?

 Lời hứa là thứ khó nhất trên thế giới này. Dễ dàng nói nhưng cực kỳ khó làm.

5. Cái gì nhẹ nhất trên thế giới này?

Sự khiêm nhường là thứ nhẹ nhất trên thế giới. Rất dễ để quên đi sự khiêm nhường và rời bỏ sự khiêm nhường. Hãy nhìn vào rất nhiều người đang đuổi theo tiền tài và danh vọng. Họ đơn giản từ bỏ sự khiêm nhường.

6. Cái gì gần nhất với chúng ta trên thế giới này?  

Cái chết là thứ gần nhất với chúng ta trên thế giới. Cái chết là chắc chắn và có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Chúng ta chỉ sống qua từng hơi thở mà thôi, thở ra mà không hít vào thì cái chết đã đến.

7. Cái gì dễ làm nhất trên thế giới này? 

Việc dễ làm nhất là làm người khác đau buồn. Cho nên chúng ta nên  thận trọng với loại việc dễ làm này !

BẢY CÂU HỎI ?

1- Vật gì sắc bén nhất trên Thế Giới này?

2- Nơi nào xa nhất trên Thế Giới này?

3- Cái gì lớn nhất trên Thế Giới này?

4- Cái gì cứng ( hàm ý khó ) và nặng nhất trên Thế Giới này?

5- Cái gì nhẹ nhất trên Thế Giới này?

6- Cái gì gần nhất với chúng ta trên Thế Giới này?

7- Cái gì dễ làm nhất trên Thế Giới này?

BẢY CÂU ĐÁP :

1- Cái Lưỡi con người sắc bén vô cùng!

     Dễ dàng thương tổn cho mọi con tim 

     Khi nghe Lưỡi thốt những lời uốn éo  

     Cảm giác tái tê nức nở đắm chìm!

2- Quá Khứ là nơi xa nhất trên đời!

    Bất cứ là ai dù sướng hay khổ

    Những gì đã qua không sao quay lại

    Hôm nay, ngày mai hành Thiện điểm tô!

3- Ham Muốn mãi hoài to lớn nhất!

    Dục tính hừng hẫy bũa vây ta

    Cứ cho Ham Muốn tung hoành thoải mái 

    Trói đời khốn khổ bi luỵ sa đà! 

4- Lời Hứa một khi ai đã thốt ra

    Giữ gìn chữ Tín cân nhắc phiền hà

    Hứa dễ sao thực thi ngàn cân nặng

    Đánh mất lòng tin sống đời trầm kha

5- Khiêm Nhường sự ấy nhẹ nhàng trời mây

    Ai nấy dễ quên rời bỏ đoạn đành

   Tiền tài danh vọng mới đầy hấp lực

   Xiêu lãng Khiêm Nhường chẳng mấy phát sanh!

6- Cái Chết cận gần thân thiết biết bao!

    Chắc chắn xảy ra bất cứ lúc nào 

    Cuộc Đời ngắn ngủi qua từng hơi thở

    Thở ra không vào mạng sống còn sao!?      ( get out, Die! )

7- Dễ làm nhất là làm ai đau buồn!

    Trong mọi khía cạnh dễ làm tổn thương

    Hành động cố ý hay là vô thức

    Thận trọng hành xử kẻo hối khôn lường!…

Quảng An Houston, Tx, USA

Pt QA xin chia sẻ đến cùng Đại chúng cùng suy nghiệm về 7 Câu Hỏi và Sự trả lời của vị Thánh rất thâm sâu. QA chỉ ghi ra vần điệu thơ ca dựa theo 7 câu trả lời hầu đọc cho dễ nhớ. 

Chân thành tri niệm ân Thiện Tri Thức khai thị. Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Facebook Comments Box

Trả lời