831 lượt xem

Thông Báo Hủy Bỏ Khóa Tu Mùa Xuân và Lễ Quan Thế Âm

Chùa Pháp Nhãn

05:30 a.m.            Thức dậy

06:00 a.m.            Thiền tập và Tụng Kinh

07:00 a.m.            Tập thể dục buổi sáng

07:30 a.m.            Sinh hoạt cá nhân

08:00 a.m.            Điểm tâm

08:30 a.m.            Giúp làm việc Chùa

09:00 a.m.            Thiền Tập

09:30 a.m.            Pháp Thoại (Hoặc Phật pháp vấn đáp)

11:00 a.m.            Chuẩn bị bữa ăn trưa

12:00 a.m.            Ăn cơm chánh niệm

01:00 p.m.            Dọn dẹp

02:00 p.m.            Thiền Buông thư, Thiền lạy Phật, và niệm Phật

03:00 p.m.            Thiền ăn quýt, ăn táo

04:00 p.m.            Pháp đàm

05:30 p.m.            Chuẩn bị bữa ăn tối

06:00 p.m.            Ăn tối

06:30 p.m.            Thiền hành

07:00 p.m.            Tụng Kinh

07:30 p.m.            Pháp Thoại

09:00 p.m.            Sinh hoạt cá nhân

09:30 p.m.            Thiền tập

10:00 p.m.            Chỉ tịnh

Ngày 4 – 21/3/2020

05:30 a.m.            Thức dậy

06:00 a.m.            Thiền tập và Tụng Kinh

07:00 a.m.            Tập thể dục

07:30 a.m.            Sinh hoạt cá nhân

08:00 a.m.            Điểm tâm

08:30 a.m.            Giúp làm việc Chùa

09:00 a.m.            Thiền Tập

09:30 a.m.            Phật pháp vấn đáp

11:00 a.m.            Chuẩn bị bữa ăn trưa

12:00 a.m.            Ăn cơm chánh niệm

01:00 p.m.            Dọn dẹp

02:00 p.m.            Thiền Buông thư, lạy Phật, và niệm Phật

03:00 p.m.            Thiền ăn quýt, ăn táo

04:00 p.m.            Pháp đàm

05:30 p.m.            Chuẩn bị bữa ăn tối

06:00 p.m.            Ăn tối

06:30 p.m.            Thiền hành

07:00 p.m.            Tụng Kinh

07:30 p.m.            Đốt lửa trại và thiền ca

09:00 p.m.            Sinh hoạt cá nhân

09:30 p.m.            Thiền tập

10:00 p.m.            Chỉ tịnh 

Ngày 5 – 22/3/2020

05:30 a.m.            Thức dậy

06:00 a.m.            Thiền tập và Tụng Kinh

07:00 a.m.            Tập thể dục

07:30 a.m.            Sinh hoạt cá nhân

08:00 a.m.            Điểm tâm

08:30 a.m.            Giúp làm việc Chùa

09:00 a.m.            Pháp Thoại

10:00 a.m.            Lễ Quan Thế Âm   

11:00 a.m.            Chuẩn bị bữa ăn trưa

12:00 a.m.            Ăn cơm chánh niệm

01:00 p.m.            Dọn dẹp

02:00 p.m.            Thiền Buông thư, Thiền lạy Phật, và niệm Phật

03:00 p.m.            Phát biểu cảm tưởng

03:30 p.m.            Sinh hoạt cá nhân

04:00 p.m.            Kết thúc Khóa Tu 5 ngày.

Kính chúc quý hành giả an vui trong chánh Pháp.

Xin gởi năng lượng tu tập bình an tới pháp giới chúng sinh trên trái đất này.

Quý Hành Giả ghi danh tham dự Khóa Tu Mùa Xuân:

1.       Thầy Trừng Sỹ đến từ thành Phố Del Valle, Texas.

2.       Sư Hạnh Minh đến từ thành Phố Austin, Texas.

3 .      Anh Thiện Hiền đến từ thành Phố Houston, Texas.

4.       Chị Nhuận Mỹ đến từ thành Phố Houston, Texas.

5.       Chị Thủy Chơn đến từ thành Phố Omaha, Nebraska.

6.       Cô Diệu Hiền, Thân Mẫu của chị Thủy Chơn đến từ   

            Nebraska.

7.       Cô Ngọc Phú đến từ Corpus Christi, Texas.

8.       Chú Minh Trí đến từ thành Phố Dallas, Texas. 

9.       Trí Tâm đến từ Houston, Texas. 

10.     Chị Huệ Tâm đến từ Houston, Texas. 

11.     Cô Tâm Hiền đến từ Houston, Texas.

12.     Cô Diệu Tịnh đến từ Pflugerville, Texas. 

 

Facebook Comments Box

Trả lời