974 lượt xem

Kinh Dạy Người Biết Sống Một Mình

Chùa Pháp Nhãn

 Kinh Dạy Người Biết Sống Một Mình[1]

Đức Thế Tôn dạy rằng:

Đừng tìm về quá khứ,

Đừng lo lắng tương lai.

Quá khứ đã qua rồi,

Tương lai thì chưa tới.

Hãy quán chiếu sự sống

Trong giờ phút hiện tại

Kẻ thức giả an trú,

Vững chãi và thảnh thơi.

Hãy tinh tiến hôm nay,

Đừng đợi đến ngày mai

Sức khỏe sẽ yếu dần

Không thể nào thực tập

Cái chết đến bất ngờ,

Không thể nào biết trước.

Người nào biết an trú

Đêm ngày trong chánh niệm,

Thì Mâu Ni gọi là:

Người biết sống một mình.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

PT QA ghi âm đọc bài “Kinh Người Biết Sống Một Mình.”

.

.

[1] Kinh Trung Bộ 131. Kinh Người Biết Sống Một Mình

 

Discourse on Teaching A Person Knowing The Best Way to Live Alone

 

Facebook Comments Box

Trả lời