184 lượt xem

Thơ Tưởng Niệm Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang

Thích Trừng Sỹ

Trưởng lão Hòa thượng Trí Quang

Tu tập đức hạnh rạng ngời muôn nơi

Trải qua năm tháng đầy vơi

Thầy đã nhiếp phục nơi nơi an bình  

Những năm bể khổ chiến chinh

Thầy đã góp sức hòa bình Việt Nam

Cho dù bị bắt, bị giam

Thầy không quản ngại gian nan thân mình

Quyết tâm can đảm hy sinh

Đưa người vào chỗ an bình tự do

Tin vào chánh pháp nhiệm mầu

Tuyệt thực, tranh đấu nguyện cầu hy sinh

Vững tâm nguyện độ chúng sinh

Vượt qua biển lửa đao binh não phiền

Thầy đã kêu gọi khắp miền

Bắc Nam sum họp nối liền non sông

Chúng con khắc cốt trong lòng

Vượt qua Pháp nạn nhờ công ơn Ngài

Đức thầy trưởng Tử Như Lai

Thong dong tự tại giờ đây an nhàng.

Bi Trí nở rộ sen vàng

Cao Đăng Phật Quốc liên đài nở Hoa.

Facebook Comments Box

Trả lời