57 lượt xem

Thuyền Bát Nhã. (Tỳ Kheo Thích Trí Giải mời đối thơ)

Thích Trí GiảiQuảng An

Kính SP bài thơ “Thuyền Bát Nhã” của Tỳ Kheo Thích Trí Giải mời đối. Đạo Hữu Hồng Ngọc gởi cho PT QA đối hoạ

Thuyền Bát Nhã. (Tỳ Kheo Thích Trí Giải mời đối thơ)

Tài, sắc, danh vọng, như ảo mộng

Nhân duyên giả hợp, có rồi không

Trùng dương gợn sóng, do dông tố

Bát Nhã thuyền Từ, lướt thong dong

*@*

Ngũ dục ham vui trôi giữa dòng

Thuyền Từ cứu vớt kẻ trôi sông

Đưa người vượt biển trầm luân ấy

Bảo sở ngày về, nguyện ước mong

*@*

Trí tuệ thậm thâm, Bát Nhã không

Sắc không, không sắc, tánh tương đồng

Tiếng chuông cảnh tỉnh, hồn mê muội

Chợt tỉnh quay về, ngộ Pháp không

********

DÒNG HIỆN SINH

(Pt Quảng An cảm Họa đối Thơ, 5.19.2011)

Tài sắc danh vọng nào ảo mộng

Nhân duyên liên kết thật tương đồng

Trùng dương gợn sóng Tâm nào động ?

Bát Nhã thuyền Từ bỏ bến sông.

.

Ngũ dục ở đời là nguồn sống

Thuyền Từ chả vớt kẻ Tánh Không

Ra vào đâu thấy trầm luân bóng  ?

Thường Lạc Ngã Tịnh chính nơi lòng.

.

Trí của chúng sanh khó giác thông !

Sắc không, không sắc chớ dài dòng

Có sao mê muội cần chuông gióng ?

Tự tại cần chi về Pháp Không ?!.

Quảng An cảm hoạ đối thơ từ ĐH Hồng Ngọc gởi cho

 *******

CHẾT TUY XA MÀ GẦN

Chết tuy xa mà gần là vì sao ?

Vì xảy ra vào bất cứ lúc nào !

Chết là điều cầm chắc chẳng chiêm bao,

Không sao tiên liệu kế mà bôn đào.

.

Có lời nào thuyết phục Chết hãy chờ ?

Quyền lực không đẩy lùi Chết làm lơ

Tiền nào mua chuộc Chết đừng mắc mớ

Sắc đẹp càng khó quyến Chết mê mờ.

.

Cuộc sống là dòng thác tràn biển khơi

Như Nhật Nguyệt thường lặn mọc luân hồi

Thời gian đêm ngày khoảnh khắc buông trôi

Kiếp Phù sinh dần qua tiếc muộn rồi.

.

Biết trích lấy tinh khí cuộc đời mình

Chết không phải suy tàn như mặc định

Nếu sống trọn vẹn tốt đẹp thảnh thơi

Sẽ kết thúc cuộc đời trong thanh tịnh.

.

Hãy biết Chết để Sống tốt hiện Đời

Không lo buồn, tiếc nuối, mà thanh thản

Sự hủy diệt chỉ thể hiện đúng thời.

Dòng Sinh Tử theo tác Nghiệp thế thôi !

Quảng An  cảm hoạ từ email ĐH Hồng Ngọc gởi tặng

 

Facebook Comments Box

Trả lời