253 lượt xem

Diệu Tâm Ca

Tâm Nhiên & Quảng An

DIỆU TÂM CA

 Lâm Tỳ Ni vườn hoa thanh thoát lạ

Đóa Vô Ưu bừng trổ ngát hương lòng

Đại sự nhân duyên về thị hiện

Gót sen hồng qua bảy bước thong dong

 

Dù tuyệt đỉnh vinh quang xem như rác

Sáu năm đi khổ hạnh thấu ngọn ngành

Một hôm Vũ Trụ nghe bùng vỡ

Sáng ngời ra chứng ngộ Pháp vô sanh.

 

Là thấy được Không Sinh Không Diệt

Vạn pháp này không đến không đi

Đã về đã tới miền Thực Tại

Chính ở đây ngay giây phút diệu kỳ

 

Ngay bây giờ sẳn đầy đủ hết

Cả ba ngàn Thế giới ở nơi Tâm

Tâm Phật bất sinh vô sở đắc

Thầm nhận thôi mà hòa khúc cung cầm

Tâm Nhiên 

*******

QUẢNG AN ĐƯỢC KHƠI MỞ

SAU KHI NGÂM DIỆU TÂM CA

NHẬP HỒN VÀO NHỮNG BAO LA DIỆU KỲ !

QUẢNG AN THẬT SỰ KHẮC GHI

KÍNH NGƯỠNG VÔ NGHÌ TUYỆT DIỆU TÂM NHIÊN

NHÀ THƠ THẾ KỶ HÀNH THIỀN

DIỆU TÂM KHƠI MỞ ĐẠO HIỀN TRÍ BI

LỜI DẠY ĐẤNG CHÁNH BIẾN TRI

MUÔN LOÀI QUYẾT CHÍ TU TRÌ THĂNG HOA

CẢNH SỐNG TRẦM LUÂN TA BÀ

ĐẮM CHÌM NGHIỆP NẶNG SA ĐÀ KHỔ ĐAU

MAU MAU THỨC TỈNH CÙNG NHAU

NƯƠNG VÀO DIỆU PHÁP QUA CẦU TỬ SINH

CẢM TẠ NHÀ THƠ HIỆN SINH

TÂM NHIÊN BỪNG SÁNG HỮU TÌNH QUẢNG AN

 Quảng An Houston, Tx 

*******

PHƯỚC LẠC CUỐI ĐỜI!

Niềm Đạo bừng khơi đã đúng thời

Vượt trên ngũ tuần hết chơi vơi  ( 57t )

Mẹ Hiền xã báo, chuyên hướng Phật  ( 2007 )

Đóng góp ghi âm lợi cho Đời

.

Diễn ngâm thơ Đạo, đọc bài Pháp

Dệt lời cảm tác nên cú câu  ( Thơ )

Chư Tăng khuyến tấn con đóng góp

Phổ truyền chuyển hoá tâm khổ sầu

.

Hữu duyên con cái chỉ ghi âm

Bớt vơi thế sự, tránh lỗi lầm

Đời Đạo hài hoà trong cách sống 

Ngay liền an ổn rạng thân tâm

Quảng An Houston, Tx

 

Phật tử Quảng An diễn ngâm “Diệu Tâm Ca

của tác giả Tâm Nhiên.

.

 

Facebook Comments Box

Trả lời