480 lượt xem

Hằng Trụ & Dòng Sống Khơi Bản Tâm

Quảng An

Tâm Nhiên

 

HẰNG TRỤ  

 

Vô Trú cần chi mà Trụ Am
Trụ hay không do bởi tâm can    
Không Trú thì Tâm Nhiên lang thang
Mà Trụ là chấp Tướng rõ ràng

Trú mà vô Trụ : Cõi Niết Bàn
Trụ mà thấy Trú : Cõi Trần gian
Tâm Nhiên nhị nguyên thuyết chớ bàn        
Bất Nhiên cứ dính mắc đeo mang                          
 
Thơ thới thì Tâm hồn quảng an                 
Tình Thơ càng lúc càng lai láng                        
Ý Thơ khơi mở Tâm rỗng rang,                           
Người Thơ siêu tuyệt quả phi phàm                 

Trú hay vô Trụ chớ hỏi han                         
Sông Trăng bàn bạc dãi lụa vàng                       
Sớm mai thức dậy gà gáy sáng                              
Trưa thời đón Ánh Quang huy hoàng                       
Hoàng hôn báo tròn ngày bình an                                

Am chỉ tướng hình hài giả tạm              
Mượn đỡ xài chiêu đãi hùng anh          
Đến đi tự tại Ai rõ rành!
Có không Am cũng vẫn do Anh          
Trú Am vô trú chớ loanh quanh         
Vô Am, Vô Trụ đâu ngọn ngành          

Quảng An, Houston, Tx

******* 

DÒNG SỐNG KHƠI BẢN TÂM

 

Ta ngồi nhìn biển
Biển nước mênh mông
Sóng vỗ bồng bềnh
Biển Lòng xao động

Nhìn lên bầu trời
Mây trời lồng lộng
Trôi mãi không dừng
Lẫn vào hư không

Nhìn vào cuộc đời
Vẫn là dòng sống
Nhìn lại tự thân
Ngũ Uẫn giai không

Chỉ có Bản Tâm
Sáng suốt thanh tịnh
An Nhiên thường hằng
Diệu Tịnh Quang Minh

Phật dạy lời Kinh
Vạn Pháp giả huyễn
Nghiệp thức duyên sanh
Nhân-Qủa tác thành

Đường Đạo rõ rành
Cởi mở Vô Minh
Đồng một thể Tánh
Phật và Chúng sanh
 
Quảng An Houston, Tx

 

 

 

Facebook Comments Box

Trả lời