480 lượt xem

TRI NIỆM ÂN SƯ ! ( Bài Cảm Hoạ )

Quảng An

 

Con đọc bài Thơ Thầy cảm tác Tri Niệm Ân Sư Đức Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ. Con cảm thán và phấn khích trong niềm tri niệm ân nên con xin theo Thầy cảm họa vần điệu kính cúng dường Giác Linh Cố HT cùng kính dâng Thầy cho lời chỉ dạy.
Mời Đại Chúng đọc, nghe, và xem giọng ngâm thơ của Cô Phật tử Quảng An dưới đường dẫn và bài thơ Cảm Tác dưới đây.

 

 

TRI NIỆM ÂN SƯ !    ( Bài Cảm Họa )

 

Trải bao năm tháng qua thật mau

Ước mong Tăng sự khắp năm Châu

Hợp hoà tâm niệm hằng thống nhất

Á Âu Úc Mỹ chung nhịp cầu.

 

Xuân về Đại chúng tiễn đưa Ngài

Quy hồi Cực Lạc kiến Như Lai

Thuận tuỳ Lẽ thật lòng thanh thoát

Khắc ghi lời dạy sống hoà hài

 

Hạnh phúc thay gặp Bậc Trượng Phu!

Vui Đời thương Đạo quyết công phu

Chúng con tận lực càng tinh tấn

Tu trì Pháp Phật thoát ngục tù!

 

Cho dù chướng ngại bũa vây thường

Ý chí Thầy vững chắc Kim Cương

Xin nguyện tu hành theo Chánh tín

Dựng xây Pháp Phật mãi miên trường

 

Thế sự vần xoay lắm phủ phàng

Duy Tâm Chánh Kiến vẫn hiên ngang

Khổ đau phiền não càng chuyển hoá

Đoạn trừ Tam Độc chuyển Thế gian

 

Chúng con quy ngưỡng với Uy danh

Thầy khai Pháp Phật độ chúng sanh

Cúi đầu đảnh lễ gương Đức Hạnh

Thù Ân ghi tạc trọn tín thành!..

 

Đại Bi, Đại Trí Thầy đã thông

Phật tử hằng tạc dạ ghi lòng

Tục Diệm Truyền Đăng chuyển xe Pháp

Cao Tăng Thạc Đức Tuệ Tánh Không

 

Cho dù trở ngại cản chân ta

Nguyện là Tú Vân* dễ vượt qua

Xây Tình Huynh Đệ là tối thượng

Vun đắp Từ Bi trãi mọi nhà!…

 

* Tú Vân: vần mây đẹp

Phật dạy nguyện làm vần mây đẹp tự tại vượt qua mọi chướng ngại

 

Pt Quảng An Houston, TX

 

Con cảm họa bài Thơ Tri Niệm Ân Sư theo vần điệu cảm thán từ bài thơ của Tỳ Kheo Thích Trừng Sỹ, Trụ trì Chùa Pháp Nhãn ở Austin- TX.

Xin thành kính cúng dường Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã thuận thế Vô thường Ngài đã thị tịch vào mùa Xuân.

 

Mời Đại Chúng đọc và xem Bài thơ Cảm Niệm Ân Sư – Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ dưới đây:

 

Facebook Comments Box

Trả lời