260 lượt xem

Đôi Lời Tri Ơn

Chùa Pháp Nhãn

ĐÔI LỜI TRI ƠN

Chư Tôn Thiền Đức Đức Tăng Ni

Quý Nhân Sĩ Trí Thức

Quý Ca nghệ Sĩ

Quý Đồng Hương Phật tử gần xa đã góp phần tham gia và ủng hộ cho Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn thành công tốt đẹp.

Thành kính tri ơn tất cả Quý Vị.  ​

Trong quá trình tổ chức, nếu có điều chi thiếu sót, xin Đại Chúng hoan hỷ lượng thứ bỏ qua cho.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

 

Facebook Comments Box

Trả lời