308 lượt xem

Thơ Vui Thay

Thích Trừng Sỹ

THƠ VUI THAY

Vui thay phụng dưỡng mẹ cha

Vui thay cung kính ông bà Tổ tiên

Vui thay gieo ruộng phước điền

Vui thay Phật tử khắp miền cùng tu.

Happy Poem

Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời