284 lượt xem

Thánh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch

HT. Thích Phổ Tuệ & Thích Trừng Sỹ

TIN VIÊN TỊCH

 

 (1917-2021) 

Thuận theo quy luật vô thường, Thánh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp Chủ Thứ Ba của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam vừa viên tịch tại Tổ Đình Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ngài trụ thế ở đời 105 năm và tuổi Phật pháp 85 năm. Ngài sống một đời cuộc rất đạm bạc và đơn giản, nhưng đức hạnh và trí tuệ của Ngài luôn tỏa sáng sự tôn kính và thanh cao cho các hàng hậu học ở thế gian này học hỏi và hành trì.

Các hạt giống trí tuệ và đức hạnh của Ngài đã có mặt khắp muôn nơi, đã và đang phát triển và nẩy mầm tươi sáng trong mọi thế hệ Tăng Ni và Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.

Hướng về quê hương Việt Nam thân thương, chúng con xin nhất tâm thành kính đảnh lễ Giác Linh Ngài Tam Bái.

Chư Tăng Ni và Phật tử tại Hoa Kỳ đồng kính bái.

 

Kính mời Đại Chúng xem vài hình ảnh thanh đạm, mộc mạc, và giản dị dưới đây của Thánh Đức Trưởng lão Hòa thượng THÍCH PHỔ TUỆ, Đệ Tam Pháp Chủ của GHPGVN lúc Người còn sinh tiền.

 

 

His Holiness the Most Venerable Elder Thích Phổ Tuệ passed away

Facebook Comments Box

Trả lời