412 lượt xem

THƠ NĂM MỚI

Năm Mới tới rồi lòng thảnh thơi

Năm nay mọi việc đã qua rồi

Pháp học, pháp hành luôn tinh tấn

Trang trải yêu thương đến cuộc đời.

 

CON ĐƯỜNG BÁT CHÁNH rất thậm thâm

Siêng năng thực tập với nhất tâm

Những lời Phật dạy luôn ghi nhớ

Chúng con ứng dụng với lòng thành.

Thích Trừng Sỹ

Facebook Comments Box

Trả lời