76 lượt xem

Thơ Tưởng Niệm Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý

Thích Trừng Sỹ

THƠ TƯỞNG NIỆM CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ Ý

 

Linh Sơn Pháp Bảo Tổ Đình

Hòa thượng Trưởng Lão Giác Linh nhân từ

Đào tạo Tăng Chúng khắp miền 

Dạy hàng hậu học tăng thêm pháp mầu

Giúp người hành giả qua cầu

Nuôi dạy đệ tử những ngày tháng qua

Hướng dẫn Tăng chúng lục hòa

Sống trong hạnh phúc một nhà yêu thương

Chăm lo giảng dạy học đường

Khuyên bảo đệ tử học trường uy nghi

Luôn nhờ ân đức Trụ Trì

Hòa thượng Như Ý thiết thi nhân từ

Nhẹ nhàng viên tịch ra đi 

Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Liên trì

Hoa sen nở rộ từ bi

Thầy về bến giác bình an vô ngần.

 

Nam Mô Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo

 

Facebook Comments Box

Trả lời