385 lượt xem

Tiếp Nhận Mười Phương Pháp Tu Tập Chánh Niệm từ Tam Bảo

Thích Trừng Sỹ

Tiếp Nhận Mười Phương Pháp Tu Tập Chánh Niệm từ Tam Bảo

Kính thưa Đại Chúng,
Hôm nay có đủ duyên lành, anh Michael trở thành đệ tử thuần thành của Đức Phật tại Chùa Pháp Nhãn. Anh được Pháp danh là Minh Đạo; Minh có nghĩa là sáng suốt, rõ ràng, chân chánh; Đạo có nghĩa là con đường, hướng đi, hoặc là Phật Pháp, v.vv… Vì vậy, Minh Đạo có nghĩa là người đệ tử tu học Phật Pháp thuần thành của Đức Phật ngày nay. Tin vui đến Cả Nhà mình vui.

Tiếp Nhận Mười Phương Pháp Tu Tập Chánh Niệm từ Tam Bảo

Đôi lời sách tấn cho Minh Đạo

Mười Phương Pháp Tu Tập Chánh Niệm vừa được truyền cho con xong. Từ nay cho tới trọn đời, con là đệ tử được đào tạo thuần thục của Đức Phật. Cứ mỗi nửa tháng ít nhất vài lần, con dành thời gian thích hợp của mình cho việc đọc, học, thực hành, và suy nghĩ sâu sắc về những lời dạy của Đức Phật để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.
Thời gian như thoi đưa, như tên bay. Nó không bao giờ dừng lại. Sức khỏe sẽ yếu dần, đời sống sẽ ngắn lại. Con hãy cố gắng tu tập Phật Pháp tốt đẹp để làm lợi ích cho quần sinh.
Nếu tu học Phật Pháp cho thuần thục và chín mùi, trong tương lai gần, con sẽ trở thành người thầy có khả năng hướng dẫn và hoằng dương chánh Pháp cho mọi người ở khắp nơi.
Tương lai nằm ngay chính ở hiện tại. Hiện tại, chúng ta tu học Phật Pháp thật tốt đẹp, thì an lạc và hạnh phúc có khả năng thấm nhuần và làm mát dịu thân tâm.

Dưới đây vài dòng chữ thầy viết cho anh Michael.

Kính mời Đại Chúng xem và đọc cho vui.
Bạn Michael mến,
Với lòng thành kính, tận tâm, và khao khát tu học Phật Pháp, bạn đã gieo những hạt giống Phật Pháp từ lâu.
Hôm nay, những hạt giống Phật Pháp trong bạn tiếp tục nuôi dưỡng, phát triển, và chín mùi.
Bây giờ bạn có đủ duyên lành tiếp nhận Mười Phương Pháp Tu Tập Chánh Niệm (Mười Giới Pháp) từ TAM BẢO ở Chùa Pháp Nhãn.
Hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 9 tháng 4 năm 2021 lúc 10:30 sáng, bạn có mặt tại Chùa Pháp Nhãn, và sau đó, chúng ta sẽ làm Lễ trao truyền và tiếp nhận Mười Giới Hạnh cho nhau.
Vui lòng dành thời gian thích hợp đọc và nghiền ngẫm những lời Đức Phật qua link dưới đây.

Trao Truyền và Tiếp Nhận Mười Phương Pháp Thực Tập Chánh Niệm Từ Tam Bảo

Chúng ta sẽ lần lượt học và thảo luận mười phương pháp tu tập ở lớp học Phật Pháp qua ZOOM hằng tuần.

Mến chúc bạn cùng những người thân thương trong gia đình của bạn an vui và hạnh phúc trong Phật Pháp.

Thầy Trừng Sỹ

Receiving The Ten Methods of Mindfulness Trainings from The Three Jewels

Kính mời Cả Nhà mình xem vài hình ảnh sinh hoạt

Phật Pháp hôm nay cho vui.

Facebook Comments Box

Trả lời