256 lượt xem

Tin Viên Tịch từ Giáo Sư Tiến Sĩ Trưởng Lão Hòa Thượng Bhante Satyapala

Thích Trừng Sỹ

Thành kính đảnh lễ Giáo Sư Tiến Sĩ Trưởng Lão Hòa Thượng Bhante Satyapala,

Bhante Ariyapala Bhikkhu kính mến,

Chúng tôi vừa đọc và nhận Tin tức từ Bhikkhu Ariyapala về việc viên tịch của Trưởng Lão Hòa thượng Giáo Sư Tiến Sĩ Bhante Satyapala, nguyên Trưởng Khoa Phật Học của Đại Học Đề-li, Ấn Độ, là Giáo Sư của nhiều thế hệ sinh viên quốc tế của nhiều nước khác nhau trong đó có nhiều sinh viên Việt Nam chúng tôi.

Từ năm 2002 đến năm 2009, chúng tôi có nhiều nhân duyên tốt đẹp tu học Phật Pháp dưới sự hướng dẫn của Giáo Sư Tiến Sĩ Bhante Satyapala. Lúc đó, Ngài, vừa là Trưởng khoa Pali vừa là Trưởng khoa Phật học ở đó, đã giảng dạy cho nhiều sinh viên quốc tế chúng tôi rất vui vẻ và nhiệt tình. Chúng tôi đã từng học tập Phật pháp nguyên thủy rất nhiều từ những lời giảng dạy của Giáo Sư Tiến Sĩ Trưởng Lão Hòa Thượng Bhante Satyapala.

Giáo Sư vừa là giám đốc (Chủ tịch) của Trung tâm Thiền Quốc tế, Bodhgaya, Ấn Độ, vừa có nhiều đóng góp trong giáo dục Phật giáo tại Đại học Delhi, Ấn Độ. Ngài đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý của chính phủ Ấn Độ và chính phủ Myanmar.

Ngày nay, mặc dù thể xác của Ngài đã không còn ở thế gian này nữa, nhưng thân thể tâm linh cũng như Pháp thân của Ngài vẫn tồn tại mãi mãi trong tâm trí chúng ta.

Là những học trò cũ của Trưởng Lão Hòa Thượng Bhante Satyapala, xin hướng tâm thành kính đến Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, chúng con nhất tâm góp phần cầu nguyện bình an cho Trưởng Lão Hòa thượng Bhante được sinh về đất Phật an lành.

Chúng con nhất tâm Đảnh lễ Giáo sư Tiến sĩ Trưởng Lão Hòa Thượng Bhante Satyapala ba lạy.

News of Parinibbāna from Prof. Dr. Bhante Maha Thero Satyapala

Một trong những sinh viên cũ của Trưởng Lão Hòa Thượng Bhante Satyapala

Ven. Thích Trừng Sỹ

 

Facebook Comments Box

Trả lời