226 lượt xem

Vè Chúc Tết Chùa Pháp Nhãn

Sister Hạnh Minh

VÈ CHÚC TẾT CHÙA PHÁP NHÃN
Năm Mới Pháp Nhãn 
Kính chúc cả nhà 
Xuất gia tại gia 
Chư Tôn Thiền Đức 
Tăng Ni mẫu mực 
Tất cả mọi người 
Xuân đẹp thắm tươi 
Năm Mới Vui khỏe 
Nói năng nhỏ nhẹ 
Giới Đức vẹn toàn 
Thực hành nhịp nhàng 
Mọi việc như ý 
Thầy Thích Trừng Sỹ 
Hoằng Pháp Hoa Kỳ 
Thật là từ bi 
Người người hoan hỷ 
Thật là đáng quý 
Pháp học Pháp hành 
Giác ngộ thật nhanh 
Làm lợi thế giới 
Muôn nơi phấn khởi 
Phát nguyện tu trì 
Hết hẳn mê si 
Cùng về bến giác 
Bến giác cái mà bến giác.

Dharma Article Wishing Tết of Pháp Nhãn Temple

Facebook Comments Box

Trả lời