1013 lượt xem

Vững bước thong dong

Thích Trừng Sỹ

VỮNG BƯỚC THONG DONG

Tri ơn Đại chúng lúc này  
Có Phật, có Pháp, có Thầy trong con
Tri ơn quả đất xoay tròn 
Tình huynh nghĩa đệ sắt son ấm nồng 
Bây giờ khóa tu thành công
Thầy trò vung đắp tấm lòng sáng trong
Cùng nhau vững bước thong dong 
Từ, bi, hỷ, xả mà không vướng gì
Chúng con nỗ lực tu trì
Vung trồng phước thiện thiết thi cho đời
Đạo vàng tỏ rạng muôn nơi
Con đường giáo dục sáng ngời nhân thiên
Oai nghi, chánh niệm hiện tiền
Thân, tâm tự tại khắp miền nhân gian
Kính chúc mọi người bình an
Lên thuyền Bát-nhã vô vàn tự do.
.
.
Facebook Comments Box

Trả lời