983 lượt xem

Chương Trình Hoằng Pháp của Thầy Thích Trừng Sỹ

Thích Trừng Sỹ

CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP CỦA THẦY THÍCH TRỪNG SỸ
Chúng con kính nghe:
.
“Pháp thân Phật có mặt trong ta,
Bằng hạnh tu tập, nguyện độ tha,
Hoằng pháp khắp nơi không ngăn ngại,
Đem niềm hỷ lạc đến từng nhà.”
.
Để vun trồng và phát triển đời sống đạo đức và tâm linh, kính mời quý Phật tử đồng hương tham gia các chương trình Pháp thoại dưới đây cho vui.
.
1/ CHÙA VIỆT NAM, Seattle, tiểu Bang Washington State
 1651 S King St, Seattle, WA 98144
Thứ Bảy, ngày 16 tháng 7 năm 2022
Chia sẽ Pháp thoại lúc 10:00 sáng 
Đề tài “Âm Thanh trong Phật Pháp
.
2/ CHÙA CỔ LÂM, Seattle, tiểu Bang Washington State
3503 S Graham St, Seattle, WA 98118
Thứ Bảy, ngày 16 tháng 7 năm 2022
Chia sẽ Pháp thoại lúc 03:00 chiều
Đề tài “Những Yếu Tố Giác Ngộ của Bậc Chân Nhân.
.
3/ CHÙA ĐỊA TẠNG, Lynnwood, tiểu Bang Washington State
1705 Filbert Rd, Lynnwood, WA 98036
Chủ Nhật, ngày 17 tháng 7 năm 2022
Chia sẽ Pháp thoại lúc 10:30 sáng 
Đề tài “Ý nghĩa chữ QUÁN khác nhau trong Đạo Phật.
.
4/ TU VIỆN PHẬT TÂM, Kent, tiểu Bang Washington State
18403 SE 272nd Street, Kent, WA 98042
Chủ Nhật, ngày 24 tháng 7 năm 2022
Chia sẽ Pháp thoại lúc 10:30 sáng 
Đề tài “Bảy Tài Sản Cao Quý của Các Bậc Thánh.
.
5/ CHÙA PHÁP HOA, Kent, tiểu Bang Washington State
21849 148th Ave SE, Kent, WA 98042
Chủ Nhật, ngày 31 tháng 7 năm 2022
Chia sẽ Pháp thoại lúc 10:30 sáng 
Đề tài “Tứ Nhiếp Pháp.”
.
6/ TU VIỆN PHẬT TÂM, Kent, tiểu Bang Washington State
18403 SE 272nd Street, Kent, WA 98042
Chủ Nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2022
Chia sẽ Pháp thoại lúc 10:30 sáng 
Đề tài “Ý nghĩa Vu Lan Báo Hiếu
.
Kính chúc quý vị và gia quyến thân tâm thường an vui trong chánh Pháp.
.
Facebook Comments Box

Trả lời