1064 lượt xem

Khóa Tu Một Ngày An Lạc ở Tu Viện Phật Tâm Chủ Nhật, 24/7/2022

Tu Viện Phật Tâm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC Ở TU VIỆN PHẬT TÂM
CHỦ NHẬT, NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2022
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, 
Kính thưa quý Phật tử đồng hương,
Trong Kinh Pháp Cú kệ số 193, Đức Thế Tôn dạy rằng:
Khó thay gặp được Như Lai
Khó thay nghe được chánh Pháp
Khó thay kết duyên Tăng Đoàn
Nơi nào nương tựa Tam Bảo
Nơi đó có an lạc.”
Thật vậy, để những ai có đủ duyên lành kết duyên Tam Bảo, vào Mùa Hè, năm nay, Tu Viện Phật Tâm sẽ tổ chức Khóa Tu Một Ngày An Lạc dưới sự hiện diện của quý Thầy Thích Trừng Sỹ và Thầy Thích Tâm Lực, những người trực tiếp hướng dẫn Phật Pháp cho quý Phật tử đồng hương gần xa.
Chương trình sẽ diễn ra như sau:
09:30 am: Vân tập
10:00 am: Tụng Kinh Người Biết Sống Một Mình
10:40 am: Pháp thoại “Bảy Loại Tài Sản Cao Quý của Bậc Thánh
12:00 pm: Thọ Trai và dùng  cơm trưa thân mật
01:30 pm: Thiền Buông Thư
02:00 pm: Thiền Trà
03:00 pm: Cúng thí thực
04:00 pm: Hoàn mãn. 
Kính mời quý Phật tử Đồng Hương về Tu Viện Phật Tâm tham dự Khóa Tu Một Ngày An Lạc.
Kính chúc quý vị và gia quyến thân tâm thường an lạc.
Tu Viện Phật Tâm

A Peaceful Day Retreat at the Buddha Mind Monastery on Sunday, July 24, 2022

Facebook Comments Box

Trả lời