906 lượt xem

Thư Mời Tham Dự Lễ Bồ Tát Quan Âm ở Tu Viện Phật Tâm ngày 17/7/2022

Tu Viện Phật Tâm

Thư Mời Tham Dự Lễ Bồ Tát Quan Âm

tại Tu Viện Phật Tâm Chủ Nhật, 17 tháng 7 năm 2022

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni,

Kính thưa Quý Phật tử Đồng Hương,

Chúng con kính nghe rằng:

“Tham gia tu học hằng năm

Chúng con có mặt Lễ Quan Âm

Học hạnh lắng nghe và ái ngữ

Thân tâm chuyển hóa thật an lành.”

Thật vậy, trong cuộc sống hằng ngày, nhờ tu, học, và thực hành các hạnh hoan hỷ, ái ngữ, và lắng nghe với tâm không thành kiến của Đức Bồ-tát Quan Âm, chúng ta có thể sống cuộc sống an bình và đem lại gia đình mình nhiều hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.

Năm nay, để đời sống của mình thêm nhiều an lạc, Tu Viện Phật Tâm hoan hỷ tổ chức Lễ Bồ Tát Quan Thế Âm vào Chủ Nhật, ngày 17 tháng 7 năm 2022 cho quý Đồng Hương Phật tử gần xa. Chương trình sẽ diễn ra như sau:

09:30 am: Vân tập

10:00 am: Tụng Kinh Phổ Môn và Lễ Quán Nguyện

11:00 am: Pháp thoại “Ý Nghĩa Bồ Tát Quán Thế Âm”

12:00 pm: Thọ Trai và dùng  cơm trưa thân mật

01:30 pm: Lễ làm người con Phật [1] 

02:30 pm: Cúng thí thực

03:00 pm: Hoàn mãn. 

Kính mời quý Phật tử Đồng Hương về Tu Viện Phật Tâm tham dự Lễ hội Quan Âm vui vẻ. 

Kính chúc quý vị và gia quyến thân tâm thường an lạc.

NAM MÔ ĐỨC BỒ TÁT MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM

Tỳ Kheo Thích Trừng Sỹ & Thích Tâm Lực

[1] Xin quý vị ghi tên họ, ngày, tháng, năm sinh, và một hình ảnh ID, gởi cho Tu Viện Phật Tâm sớm theo địa chỉ trên để quý Thầy điền vào Điệp Thọ Giới cho quý vị.

 

Invitation Letter of Attending Ceremony of Bodhisattva Quan Âm on Sunday, July 17, 2022

Facebook Comments Box

Trả lời