535 lượt xem

Công Việc Xây Dựng Chánh Điện Thờ Phật Tại Chùa Pháp Nhãn

Chùa Pháp Nhãn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Công Việc Xây Dựng Chánh Điện Thờ Phật Tại Chùa Pháp Nhãn 

Kính Thưa Quý Thầy, Quý Sư Cô, và Quý Đồng Hương, Phật Tử gần xa,

Trước tiên, Chùa Pháp Nhãn kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Phật Tử Đồng Hương sức khỏe dồi dào và thân tâm thường an lạc.

Hôm nay, xin tâm thành chia sẻ Đại Chúng một công việc Phật sự tại Chùa Pháp Nhãn.

Kính Thưa toàn thể Đại Chúng,

Chùa Pháp Nhãn có một Chánh Điện thờ Phật đã xây dựng chu vi khoảng 1,200 sqft cách đây ba năm để thờ tượng Phật trống bốn vách, nên gió mưa lạnh lẻo và ướt át hoàn toàn.

Cách đây hơn tuần trước, có quý anh Petter, Phong thợ xây dựng tới thăm Chùa và nói rằng Chùa tiến hành xin giấy phép cho việc xây dựng và có đủ tịnh tại khoảng $25,000, lúc đó chúng con sẽ tiến hành làm và giúp Chùa.

Sau đó, thầy liên lạc xin giấy phép, thì nhân viên văn phòng thành phố Austin cho biết, vị trí của Chùa Pháp Nhãn nằm ngoài thành phố Travis County của Austin (out of City limits), việc xây dựng bốn vách, bắt máy lạnh và nóng (HVAC.), Wall tiles, paints, sheet rocks, insulation, supplies, v.vv…, chỉ để thờ Phật và sinh hoạt Phật Pháp, không người ở, nên không cần giấy phép.

Mặc dù vì đại dịch COVID 19 diễn ra đầu năm 2020 tới nay vẫn còn, mọi người đã và đang tiêm vaccine, tình hình kinh tế nói chung vẫn còn khó khăn, hy vọng nạn đại dịch sớm mau chấm dứt.

Tuy nhiên, với tâm xây dựng Đạo Tràng và hộ trì Tam Bảo, Chùa Pháp Nhãn xin cung thỉnh Đại Chúng hoan hỷ đóng góp tịnh tài ít phần, từng phần, nữa phần, hay toàn phần vật liệu để Chùa sớm tiến hành cho việc xây dựng Chánh Điện Phật.

Cách gởi tịnh tài thứ nhất,

Quý vị có thể viết tên Phap Nhan Temple trên tờ Check (ngân phiếu) gởi địa chỉ của Chùa:

136 The Ranch Road,

Del Valle, TX 78617

Cách gởi tịnh tài thứ hai qua Zelle

Cell phone: 512-366-2686

Hoặc Pháp Nhãn Temple

Mọi việc phát tâm cúng dường của Quý Vị sẽ được Chùa gửi biên nhận đến địa chỉ người gửi và có EIN miễn thuế của liên bang, quý vị sẽ được khấu trừ thuế.

Nơi đây, Chùa Pháp Nhãn xin tri ân tất cả Quý Đồng Hương và Phật tử gần xa đã hoan hỷ ủng hộ cho Chùa cho việc xây dựng Chánh Điện thờ Phật.

Kính chúc Quý vị và Bửu Quyến vô lượng an lạc và vô lượng kiết tường như ý.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chúng minh.

Trú Trì Chùa Pháp Nhãn

TK. Thích Trừng Sỹ

Dưới đây là vài hình ảnh xây dựng cách đây ba năm.

Kính mời Đại Chúng xem cho biết.

 

Facebook Comments Box

Trả lời