1350 lượt xem

Hãy Sử Dụng Tiếng Việt Làm Ngôn Ngữ Hành Chính Cho Đạo Phật Việt Nam

Minh Quang

 

Đại giới đàn Huệ Hưng tại Việt Nam Quốc Tự

(ảnh: báo Giác Ngộ)

 

Hãy Sử Dụng Tiếng Việt Làm Ngôn Ngữ Hành Chính Cho Đạo Phật Việt Nam

 

Kính Thưa Đại Chúng

 

Đạo Phật Việt Nam tự hào có mặt hơn 2.000 trên đất nước Việt, nhưng ngày nay nước Việt có ngôn ngữ chữ Việt hành chính rõ ràng để ăn nói với các nước trên thế giới.

 

Không hiểu sao, đạo Phật của người Việt không dùng ngôn ngữ thuần Việt, mà còn nô lệ văn hóa chữ Hán, chữ Tàu trong khi đó Chính Phủ Việt Nam và người dân Việt Nam đã dùng ngôn ngữ chữ Việt làm ngôn ngữ và chữ viết hành chính cho quốc gia Việt Nam từ lâu rồi.

 

Như vậy, đạo Phật của người Việt Nam không dùng ngôn ngữ tiếng Việt, mà còn chạy theo ngôn ngữ chữ Hán, chữ Tàu thì thật là không phải là Phật giáo của người Việt Nam.  

 

Nhân tiện đây, người Trung Hoa có cớ họ nói Việt Nam là một tỉnh của Trung Quốc, họ dẫn chứng người Việt vẫn dùng ngôn ngữ chữ Hán chữ Tàu của mình.

 

Xin Đại Chúng xem và tự hào ngôn ngữ chữ viết tiếng Mẹ đẻ của mình làm ngôn ngữ hành chính cho đạo Phật Việt Nam của người Phật tử Việt Nam.

 

Kính chúc Đại Chúng an vui với ngôn ngữ tiếng Việt của người Việt Nam

 

Đại giới đàn Huệ Hưng tại Việt Nam Quốc Tự

(ảnh: báo Giác Ngộ)

 

https://thuvienhoasen.org/a34783/hay-su-dung-ngon-ngu-viet-lam-ngon-ngu-hanh-chinh-cho-dao-phat-viet-nam

 

 

Facebook Comments Box

Trả lời