669 lượt xem

Thăm viếng và cúng dường Tăng Ni tại Trường Cao Trung Phật Học Khánh Hòa

Thích Trừng Sỹ

Từ muôn phương đi chung một con đường
Đến nơi đây dưới mái trường yêu thương
Bạn và tôi chúng ta cùng chí hướng
Về cùng nhau đắp xây nên tình Tăng thân.

(Làng Mai)

THĂM VIẾNG VÀ CÚNG DƯỜNG TĂNG NI TẠI TRƯỜNG CAO TRUNG PHẬT HỌC KHÁNH HÒA

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Hôm nay, Thầy Trừng Tường và Thầy Trừng Sỹ cùng quý Phật tử có đủ duyên lành ghé thăm và đảnh lễ Hòa thượng Thích Minh Thông Hiệu trưởng Trường Cao Trung Phật học tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Khoảng năm 1990 tới 1994, Hòa thượng là vị Thầy giáo thọ đã từng dạy Phật Pháp cho chúng tôi lúc còn Tăng sinh. Chúng con thành kính tri ơn Thầy đã từng hướng dẫn chúng con chương trình đạo đức học Phật giáo.
Sau đó, với sự hoan hỷ và đồng ý của Hòa thượng, chúng tôi tiếp tục thăm viếng, cúng dường cho Tăng Ni sinh viên và cho bổn trường, và chia sẻ đôi lời động viên và sách tấn cho hai lớp Tăng và lớp Ni thật là ấm áp trong tình huynh đệ và Pháp lữ đồng tu.
Sau mười năm mười ngày, từ Austin, Texas, Hoa Kỳ trở về Việt Nam, chúng tôi dành thời gian thích hợp thăm viếng các Chùa và đảnh lễ quý Thầy còn sống và quý Thầy đã viên tịch. Đó là chuyến đi Phật sự rất ý nghĩa.

Niệm Ân Tăng Bảo

Tăng Bảo của Đức Thế Tôn là Đoàn thể đang đi trên đường chân thiện, chân chánh, chính trực, tốt đẹp, và thích hợp; là Đoàn thể đang hướng theo Phật Pháp, tu tập Phật Pháp, và sống đúng với tinh thần Phật Pháp.
Trong Đoàn thể thánh thiện này, có những vị đã và đang chứng quả thánh thứ nhất – Tu-đà-hoàn, quả thánh thứ hai – Tư-đà-hàm, quả thánh thứ ba – A-na-hàm, và quả thánh thứ tư – A-la-hán, gồm thâu bốn đôi và tám bậc thánh quả, thành tựu các khía cạnh đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến.
Đoàn thể này xứng đáng được nương tựa, phụng sự, quy kính, quý trọng, ngưỡng mộ, và cúng dường, là ruộng phước đức tốt đẹp cho thế gian gieo trồng.

Nam Mô Phật Bảo.
Nam Mô Pháp Bảo.
Nam Mô Tăng Bảo.

Visiting and making offerings to Monastic Practitioners at High School & College in Buddhist Studies in Nha Trang, Khánh Hòa Province

 

Facebook Comments Box

Trả lời