1093 lượt xem

Thành Kính Phân Ưu Hòa Thượng Thích Nguyên Đạt, Phó Viện Chủ Chùa Việt Nam, Houston, Texas

HT. Thích Nguyên Đạt           Chùa Pháp Nhãn

Facebook Comments Box

Trả lời