290 lượt xem

Cầu Siêu cho Hương Linh Ca Sĩ Phật Tử Phi Nhung

Chùa Pháp Nhãn

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Chùa Pháp Nhãn thành tâm chia buồn cho giới âm nhạc nghệ thuật Phật giáo Việt Nam và cầu nguyện cầu siêu cho

Hương Linh Ca sĩ Phật tử PHI NHUNG

Thế danh LÊ THỊ TUYẾT LAN

Pháp danh TỊNH BÌNH

Nguyên sinh năm 10/4/1969

Từ trần lúc 11h57 ngày 28/9/2021

(nhằm 22/8 Tân Sửu) tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Việt Nam.

Ca Sĩ Phi Nhung là nguồn cảm hứng cho giới ca nghệ sĩ Phật tử trong và ngoài nước Việt Nam đã làm từ thiện ở nhiều gốc độ khác nhau trong đó có hạnh nuôi các trẻ em nghèo hiếu học trở thành những mần non Phật giáo, ươm mần trí tuệ cho cây giác ngộ đâm chồi, đơm hoa, và kết trái tốt đẹp và vững chãi cho thế gian này.

Từ tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, hướng về quê hương Việt Nam thân thương, xin nhất tâm cầu nguyện, nguyện cầu Hương linh Ca Sĩ Phật tử TỊNH BÌNH nương nhờ Tam Bảo lực nhẹ nhàng sinh về thế giới an lành, sớm trở lại con đường nghệ thuật âm nhạc và làm từ thiện theo chí nguyện an lành của mình.  

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Facebook Comments Box

Trả lời