587 lượt xem

Tin Viên Tịch: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Đổng Tuyên

HT. Thích Tín Nghĩa

Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni
Kính thưa Quý Đồng Hương Phật tử
Vì tình linh sơn cốt nhục và qua lời thỉnh nguyện của người đại diện Gia Tộc dựa trên pháp lý, chúng tôi kính thông tri đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể Hội Đoàn, quý Đồng Hương Phật Tử xa gần liễu tri.

Lễ Tang của Cố Hòa Thượng sẽ được cử hành trong hai ngày:

Thời gian: Ngày 9 và 10 tháng 4 năm 2022
Địa điểm: Nhà quàn Oak Hill Funeral Home & Memorial Park
300 Curtner Ave – San Jose, Ca 95125
Thứ bảy ngày 09 tháng 4 năm 2022
09:00 am: Nghi lễ nhập liệm và thọ Tâm tang
10:30 am – 20:00 Luân phiên tụng niệm
Đốt nến tưởng niệm (có chương trinhg riêng)
Chủ Nhật ngày 10 tháng 4 năm 2022
8:30am – 12:30 pm : Luân Phiên Tụng Niệm
12:30 pm -02 :30 pm Nghi thức cầu nguyện và Lễ Trà Tỳ.
Kính mong chư Tôn Thiền Đức và quý Đồng hương Phật tử tùy duyên hộ niệm trên tinh thần lục hòa và cầu nguyện cho giác linh Hòa Thượng sớm Cao Đăng Phật Quốc.
Theo tâm nguyện, XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU VỚI MỌI HÌNH THỨC
Chân thành cáo lỗi vì sự chậm trễ do thủ tục pháp y và pháp lý cần nhiều thời gian.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Phật lịch 2565 ngày 29 tháng 3 năm 2022
Kính cẩn bạch
Chứng minh Tang Lễ
Hòa Thượng Thích Nguyên Trí
Viện chủ Chùa Bát Nhã, Santa Ana

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

EXECUTIVE COUNCIL 

4717 W. First Street, Santa Ana, CA 92703 – U.S.A. 

Tel.: (714) 548-4148   

CÁO BẠCH 

HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN VIÊN TỊCH

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni,

Kính thưa quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử,

Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ thành kính cáo bạch: 

Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, thế danh Trương Thái Siêu, sinh năm Ất Dậu 1945, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Trú Trì Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, thành phố Hayward, tiểu bang California, Hoa Kỳ, đã viên tịch vào lúc 6 giờ chiều, ngày 20 tháng 3 năm 2022 (nhằm ngày 18 tháng 2 năm Nhâm Dần), thế thọ 78, lạp thọ 58.

Chương trình Tang Lễ sẽ được thông tri đầy đủ đến chư tôn Thiền Đức và quý Thiện nam Tín nữ qua Thông Tư sắp tới của Giáo Hội.

Ngưỡng mong chư tôn Thiền Đức trong mười phương nhất tâm hộ niệmGiác Linh Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên cao đăng Phật quốc.

Thành tâm khuyến thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni, quý Cư Sĩ, các Chùa, Tự ViệnNiệm Phật Đường là thành viên của GHPGVNTNHK, tùy điều kiện thiết lễ cầu siêu tưởng niệm cho Giác Linh Hòa thượng tân viên tịch thượng phẩm thượng sanh, hồi nhập Ta-bà, phân thân hóa độ.

Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm tọa lạc tại số 2553 Darwin Street, Hayward, CA 94545.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật thùy từ chứng minh tiếp độ. 

Phật Lịch 2564, Santa Ana, ngày 21 tháng 3 năm 2022

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK,

Chủ Tịch

 (Xem bản có Ấn ký)

Sa Môn Thích Tín Nghĩa

 

 

Chùa Pháp Nhãn và Tu Viện Phật Tâm chúng con đê đầu kính lễ Giác Linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật quốc, sớm trở lại Ta bà tiếp tục con đường hoằng dương chánh Pháp cho số đông mà Hòa thượng đã từng tâm nguyện.

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính Đảnh Lễ Giác Linh Hòa thượng

Thay mặt Bốn Chúng Chùa Pháp Nhãn và Tu Viện Phật Tâm

Thích Trừng Sỹ & Thích Tâm Lực

 

Facebook Comments Box

Trả lời