304 lượt xem

Chương Trình Tang Lễ và Điện Thư Phân Ưu Cố Phật Tử TÂM HOA

Tâm Huệ

Chương Trình Tang Lễ

Cụ Bà LÊ THỊ HƯỜNG Pháp danh TÂM HOA

Lễ Cầu Siêu và Phát Tang/ Buddhist Chanting

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021, lúc 01 giờ trưa

Saturday, April 24, 2021 at 01:00 pm

Thăm Viếng/ Visitation

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021, từ 01 giờ trưa đến 8 giờ tối

Saturday, April 24, 2021, from 01:00 pm to 08:00 pm

Chủ Nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2021, từ 10 giờ sáng tới 5 giờ chiều

Sunday, April 25, 2021, from 10:00 am to 05:00 pm

Lễ Cầu Siêu và Cúng Linh

Lúc 10 giờ sáng và 3 giờ chiều.

Lễ Cầu Siêu, Di Quan, và Hỏa Táng/ Funeral Service

Lúc 9 giờ sáng, thứ Hai, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Monday, April 26, 2021 at 09:00 am

Nhà Quàn Vĩnh Cửu/ Chapel of Eternal Peace

2454 South Dairy Ashford, Houston, TX 77077 

Phone: 281-531-8180

Hỏa Táng/ Cremation Ceremony 

Tại Nhà Quàn Vĩnh Cửu/ Chapel of Eternal Peace

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Cố Phật tử LÊ THỊ HƯỜNG pháp danh TÂM HOA sinh ngày 28 tháng 12 năm 1939 lâm chung tại Cypress, Texas, Hoa Kỳ, ngày thứ Hai, 19 tháng 4 năm 2021, nhằm ngày Mùng 8 tháng 3 năm Tân Sửu lúc 5:36 chiều hưởng thọ 83 tuổi.

Nay nghe tin, Chùa Pháp Nhãn thành kính phân ưu gia đình Chị Dung Đỗ – Tâm Huệ, Hồng Đỗ cùng tang quyến, và góp phần cầu nguyện Hương Linh Cụ Bà nghe Kinh nghe Kệ nghe lời Phật dạy sinh về thế giới an lành.     

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nay thành kính phân ưu và cầu nguyện

Tỳ Kheo Thích Trừng Sỹ

Facebook Comments Box

Trả lời