337 lượt xem

Hãy Thông Minh, Hòa Hợp, Đoàn Kết Để Xây Dựng Tình Người, Quê Hương, và Đất Nước

Thích Trừng Sỹ

Chúng ta biết trong các cuộc biểu tình luôn hàm chứa các tâm hành bức xúc, khó chịu, phản đối, đối lập, thậm chí là bạo động và hận thù. Khi các cuộc biểu tình xảy ra là để phản đối lại những chính sách chưa rõ ràng hoặc không rõ ràng của gia đình trị và của chế độ hà khắc và độc tài. 

Là những con người kém thông minh hoặc không thông minh, khi xuống đường biểu tình, sự quậy phá, phá rối, và bạo động thường đi kèm với họ. Cuối cùng phe mình dớt phe ta. Phe mình bị bắt, bị nhốt, bị tra khảo, bị tù …. trong khi đó phe ta bị thiệt hại tài sản, kinh tế. xe cộ… Ở bên ngoài khi người ta có cơ hội nhìn vào và thấy được, thì họ vỗ tay và nghĩ rằng chúng ta thiếu và mất đoàn kết, hòa hợp, ý chí, và nghị lực bảo vệ đất nước và bảo vệ dân tộc.

Là những người thông minh, khi xuống đường biểu tình, sự ôn hòa, lịch sự, tử tế, và bất bạo động thường đi theo với họ. Chúng ta nên nghĩ rằng không có hạnh phúc nào bằng tình huyết thống, huynh đệ, quê hương, và dân tộc. Lúc bấy giờ ở bên ngoài nhìn vào, họ nghĩ và thấy rằng mình có tinh thần đại từ, đại bi, đại lực, đại trí, và đại dũng biết đoàn kết, hòa hợp, và hòa bình góp phần đem lại an vui và hạnh phúc cho số đông trên khắp hành tinh này.

Là người có trí, dựa vào tin tức thời sự nóng hổi, chúng ta cần phải thực tập sự lắng nghe, ghi nhận, nhìn nhận, hòa hợp, hòa giải, chỉnh sửa, sửa đổi, đối thoại, góp ý, và đóng góp. Từ việc thực tập tốt đẹp và thành công, chúng ta có thể chuyển hóa thù thành bạn, bạo động thành an vui, hạnh phúc, và hòa bình. Chúng ta hãy cùng nhau nghĩ rằng sự bảo vệ dân tộc là trên hết, quốc gia là trên hết, hòa hợp và đoàn kết là trên hết, phát triển văn hóa, kinh tế, đạo đức, trí tuệ, giáo dục, xã hội, cộng đồng… là trên hết.

Chúng ta ý thức rằng bạo động là khổ đau, hận thù là khổ đau, quậy phá là khổ đau, bắt bớ là khổ đau, thiếu thông minh là khổ đau, xâm chiếm là khổ đau, chiến tranh là khổ đau, v.v. và v.v… Ngược lại, chúng ta ý thức rằng hòa bình là hạnh phúc, an vui là hạnh phúc, hòa hợp là hạnh phúc, đoàn kết là hạnh phúc, bất bạo động là hạnh phúc, tình huynh đệ là hạnh phúc, v.v… Không ai muốn quê hương và dân tộc mình khổ đau và bất hạnh. Ngược lại, ai cũng muốn gia đình mình, quê hương mình, và dân tộc mình hòa bình và hạnh phúc.

Qua những gì trình bày và thảo luận ở trên, khi hiểu và thực hành được như vậy, chúng ta an lạc, người thân người thương trong gia đình mình an lạc, quê hương mình hạnh phúc, thì đất nước của chúng ta có thể trở thành đất nước hòa bình và thịnh vượng sánh vai cùng với các nước trên thế giới.

Hôm nay, nhân mùa Phật Đản và mùa An Cư Kiết Hạ năm 2018, nương tựa vào việc thực tập pháp học và pháp hành Phật pháp, chúng con cất lên tiếng nói chân thành và chia sẻ trong quá trình tu học của chúng con.

Kính chúc mọi người thân tâm thường an lạc cùng nhau xây dựng quê hương và dân tộc hùng cường, hòa bình, thịnh vượng, an vui, và hạnh phúc bây giờ và ở đây ngay trong cuộc sống hiện tại.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

   

Facebook Comments Box

Trả lời