135 lượt xem

Kinh dạy Mười Điều Đức Hạnh cho Nhà Vua / Nhà Lãnh Đạo

Thích Trừng Sỹ

 

KINH DẠY MƯỜI ĐIỀU ĐỨC HẠNH CHO NHÀ VUA / NHÀ LÃNH ĐẠO

Kinh Tăng Nhất A Hàm/ Chương Mười Pháp/

46. Phẩm Đức Hạnh/ Kinh Số Bảy

Tôi nghe như vầy. Một thời Đức Thế Tôn đang lưu trú ở Chùa Kỳ Viên do vị nam cư sĩ doanh nhân Tu-đạt Cấp-cô-độc và thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Vào một ngày đẹp trời, Đức Thế Tôn tập hợp các chúng đệ tử và giảng dạy mười điều phi đạo đức mà nhà vua cần phải tránh.

Một , khi gặp một điều gì bất toại nguyện hay không vừa ý xảy ra, vị quốc vương hay nhà lãnh đạo liền nổi cơn sân giận và thịnh nộ, không tìm hiểu rõ nguồn gốc của việc ấy, cơn sân giận và thịnh nộ kia sẽ đốt cháy tự thân, tha nhân, và môi trường xung quanh. Do vậy, niềm tin và uy tín của vua đối với thần dân sẽ bị tổn giảm. Sự hưng thịnh và giàu có của đất nước sẽ không tồn tại lâu dài.

Hai là, vị quốc vương hay nhà lãnh đạo khởi tâm tham đắm tài lợi, đưa đến sự tham nhũng, lợi dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản của công thành tài sản của tư, và không quan tâm đến công việc của quốc gia và thần dân trong nước. Do vậy, niềm tin và uy tín của vua đối với dân chúng sẽ bị tổn giảm. Sự hưng thịnh và giàu có của đất nước sẽ không tồn tại lâu dài.

Ba là, vị quốc vương hay nhà lãnh đạo độc tài và bạo ngược, có nhiều nghi ngờ, không có từ bi và tuệ giác, không chịu tiếp thu và lắng nghe ý kiến hay của những người hiền tài và đức hạnh trong nước. Do vậy, niềm tin và uy tín của vua đối với dân chúng sẽ bị tổn giảm. Sự hưng thịnh và giàu có của đất nước sẽ không tồn tại lâu dài.

Bốn là, vị quốc vương hay nhà lãnh đạo xử oan dân lành giam cầm dân chúng một cách tùy tiện và phi pháp, đàn áp những người hiền tài quốc gia, không có công bằng và công lý. Do vậy, niềm tin và uy tín của vua đối với thần dân sẽ bị tổn giảm. Sự hưng thịnh và giàu có của đất nước sẽ không tồn tại lâu dài.

Năm là, vị quốc vương hay nhà lãnh đạo ưa thích tuyển dụng những kẻ nịnh hót, gian tham, thiếu tài, thiếu đức, thiếu tuệ, thiếu tu, và thiếu trình độ pháp luật hành chánh, ngược lại, những người tài đức và trí thức bị sa thải và loại trừ. Do vậy, niềm tin và uy tín của vua đối với thần dân sẽ bị tổn giảm. Sự hưng thịnh và giàu có của đất nước sẽ không tồn tại lâu dài.

Sáu là, vị quốc vương hay nhà lãnh đạo tham đắm nhục dục, đắm nhiễm hưởng thụ dục lạc, sống cướp vợ hay chồng người khác. Do vậy, niềm tin và uy tín của vua đối với thần dân sẽ bị tổn giảm. Sự hưng thịnh và giàu có của đất nước sẽ không tồn tại lâu dài.

Bảy là, vị quốc vương hay nhà lãnh đạo ưa thích sử dụng các chất say, thường xuyên say sưa nghiệm ngập. Tâm trí và tinh thần bị lu mờ, không đủ sáng suốt để lo cho dân và cho đất nước. Do vậy, niềm tin và uy tín của vua đối với thần dân sẽ bị tổn giảm. Sự hưng thịnh và giàu có của đất nước sẽ không tồn tại lâu dài.

Tám là, vị quốc vương hay nhà lãnh đạo ưa thích tổ chức nhạc hội, tiệc tùng, quà cáp quá nhiều và quá lớn, đưa tới tham nhũng, và làm thâm hụt ngân khố quốc gia. Do vậy, niềm tin và uy tín của vua đối với thần dân sẽ bị tổn giảm. Sự hưng thịnh và giàu có của đất nước sẽ không tồn tại lâu dài.

Chín là, vị quốc vương hay nhà lãnh đạo ăn chơi trác táng, như quán bar, quán nhậu, cờ bạc, mại dâm, mang nhiều bệnh tật cho tự thân và cho tha nhân, và vị ấy không thể điều hành và quản trị quốc gia. Do vậy, niềm tin và uy tín của vua đối với thần dân sẽ bị tổn giảm. Sự hưng thịnh và giàu có của đất nước sẽ không tồn tại lâu dài.

Mười là, vị quốc vương hay nhà lãnh đạo không biết sử dùng những người tài đức, không tin tưởng những người có lòng trung thành với đất nước, không có cố vấn giỏi và trợ lý chuyên môn, bản thân mình điều hành công việc quốc gia không có hiệu quả. Do vậy, niềm tin và uy tín của vua đối với thần dân sẽ bị tổn giảm. Sự hưng thịnh và giàu có của đất nước sẽ không tồn tại lâu dài.

Này các đệ tử, qua những gì Như Lai đã giảng dạy, là người điều hành và quản lý đất nước giỏi, nhà vua cần tránh xa mười điều phi pháp nêu trên. Sau nghe nghe Đức Phật giảng dạy xong, các đệ tử vâng theo lời Phật dạy, cùng nhau thực tập, và truyền bá Kinh này để làm lợi lạc cho quần sinh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thích Trừng Sỹ

 

Discourse On Teaching The 10 Virtuous Things To A King/ A Leader

 

Facebook Comments Box

Trả lời