161 lượt xem

Thơ Kính Tặng Hòa Thượng Tịnh Đức Trụ Trì Chùa Đạo Quang

Thích Trừng Sỹ

THƠ KÍNH TẶNG HÒA THƯỢNG TỊNH ĐỨC

TRỤ TRÌ CHÙA ĐẠO QUANG

THƠ là ý nghĩa cuộc đời

KÍNH dâng Trưởng lão muôn lời đẹp hay

TẶNG Ôn đức độ bậc thầy

HÒA vui đệ tử tháng ngày công phu

THƯỢNG phương tinh tấn chân như

TỊNH tâm hạnh phúc tràn đầy từ bi

ĐỨC hạnh tướng tốt uy nghi

TRỤ lòng vững chãi những khi giúp đời

TRÌ giới thanh tịnh muôn nơi

CHÙA đẹp yên tĩnh sáng ngời tình thương

ĐẠO tình nở rộ muôn phương

QUANG minh sáng tỏ con đường thế tôn.

 

Poem reverently offered to the Most Venerable Thích Tịnh Đức, the Abbot of Dao Quang Temple

 

Facebook Comments Box

Trả lời