298 lượt xem

Thân Tâm Tự Tại

Chùa Pháp Nhãn

THÂN TÂM TỰ TẠI

Thân này không phải là tôi,

Tôi không kẹt vào nơi thân ấy,

Tôi là sự sống thênh thang,

Chưa bao giờ từng sinh,

cũng chưa bao giờ từng diệt.

Nhìn kia! Biển rộng trời cao,

Muôn vàn tinh tú lao xao.

Tất cả biểu hiện cùng tôi

từ nguồn linh tâm thức,

từ muôn đời tôi vẫn tự do.

Tử sinh là cửa ngõ ra vào,

tử sinh là trò chơi cút bắt.

Hãy mỉm cười cùng tôi,

Hãy thở nhẹ cùng tôi,

Hãy thiền tập cùng tôi

Hãy niệm Phật cùng tôi.[1] (O)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Freedom of Body and Mind

[1] Xem Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhana Sutta)  

http://phathoc.net/thu-vien/kinh/nam-  truyen/7EC203_kinh_vo_nga_tuong/p1.aspx

http://www.thuvien-thichnhathanh.org/index.php/nghe-audio/131-thin-ca/1036-hnh-phuc-bay-gi?start=7

 

Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời