416 lượt xem

Hình ảnh Đại Lễ Phật Đản và Lễ Xuất Gia cho Sư chú Pháp Thanh Người Mỹ ở Chùa Pháp Nhãn

Chùa Pháp Nhãn

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni,
Kính thưa Quý Đồng Hương Phật Tử,
“Kính lạy đức Thế Tôn,
Bậc Đạo Sư ba cõi,
Đức từ bi trí tuệ,
tỏa sáng khắp muôn phương,
chúng con một dạ chí thành,
hướng về quy ngưỡng bậc Thầy nhơn thiên.”

Chúng ta biết rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Bậc Thầy giác ngộ viên mãn, Người sáng lập ra đạo Phật, con đường giác ngộ, tỉnh thức, và hòa bình cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại, xuất hiện trên thế gian này hơn hai ngàn sáu trăm năm qua. Nơi nào đạo Phật có mặt, thì nơi đó đạo Phật góp phần đem lại an vui, hạnh phúc, và hòa bình đích thực cho nhiều người.        

Năm 2020 vừa qua, vì nạn đại dịch COVID-19 toàn cầu, nên mọi công việc sinh hoạt xã hội nói chung và tôn giáo nói riêng, tất cả đều ngưng không có sinh hoạt. Năm 2021 này, nhờ thuốc vaccine Pfizer và Moderna được ứng dụng phổ biến tại Hoa Kỳ cho hơn ½ dân số, dân chúng, cộng đồng, và xã hội bắt đầu trở lại sinh hoạt dần dần. 

Để đón mừng Đại Lễ Phật Đản năm nay, Chùa Pháp Nhãn có đủ duyên lành cung thỉnh chư Tôn đức Hòa thượng Trưởng Lão, chư Thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni, và quý Phật tử Đồng Hương về Chùa tham dự sự kiện trọng đại này. Rất hoan hỷ và tiếp đón Đại Chúng quang lâm.

Chương trình Đại Lễ Phật Đản sẽ tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2021.

09:00 am:  Vân tập                             

09:30 am:  Cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm

10:00 am:  Cử hành Đại Lễ Phật Đản

10:20 am:  Đọc bức Thông Điệp của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 46 Joe Biden và bức Thông Điệp Hòa Bình Vesak của Liên Hợp Quốc

10:40 am: Pháp thoại ý nghĩa Phật Đản 

11:00 am: Lễ Xuất Gia cho Sư Chú Pháp Thanh Người Mỹ

11:20 am: Tụng Kinh Phật Đản và Lễ Tắm Phật

12:00 am: Cúng dường Trai Tăng và dùng cơm thân mật        

01:00 pm: Văn nghệ Cúng Dường Phật Đản

02:00 pm: Làm Lễ QUY Y và trao truyền 5 Điều Đạo Đức 

03:00 pm: Hoàn mãn

                                       Trú Trì Chùa Pháp Nhãn

                                       Tỳ Kheo Thích Trừng Sỹ

Photos of Vesak Celebration and Monastic Ordination Ceremony for Dharma Brother Pháp Thanh at Pháp Nhãn Temple

Hình ảnh Đại Lễ Phật Đản và Lễ Xuất Gia cho Sư chú Pháp Thanh Người Mỹ ở Chùa Pháp Nhãn Phật lịch lần thứ 2565- Dương lịch 2021.

 

Facebook Comments Box

Trả lời