714 lượt xem

Tâm Tịnh Cõi Tịnh

HT. Thích Tịnh Diệu

 

TÂM TỊNH CÕI TỊNH 
 
Minh mẫn khi thở vào ra
Hơi thở dài ngắn điều hoà khắp thân
Ý thức rõ rệt từng phần
Trở nên an tịnh toàn thân trọn lành
– Bước từng bước nhẹ Thiền hành
Nằm ngồi đi đứng phân rành trong tâm
Việc làm rỏ biết không lầm
Mặc áo uống nước niệm thầm nêu Lên
-Hành giả ý thức trước tiên
Quán chiếu thân thể thấy liền nêu ra
Đây là tóc trên đầu ta
Mắt Tai Mũi Lưỡi ruột rà Tim Gan
-Đất Nước Gió Lửa hoà tan
Tạo nên cơ thể muôn ngàn thiết thân
Duyên sanh chuyển hoá không ngừng
Từ bỏ tham đắm sắc thân mình người
-khổ lạc xã rỏ tức thời
Cảm nhận tịnh lạc tuyệt vời ngay đây
Những gì vui khổ lúc nầy
Theo cơn gió thoảng nhẹ bay xa gần
-Biết rỏ nguồn gốc nguyên nhơn
Quay về tự tánh bản chơn hiện bày
Tâm thể thanh tịnh xưa nay
Căn trần vướng mắc đổi thay hiện tình
-Cuộc sống thanh đạm an bình
Quán chiếu thấy rỏ tâm tình trong ta
Khi có tham tâm hiện ra
Biết rỏ nguồn gốc khiến ta khổ sầu
-không tham dục chẳng lo âu
Thảnh thơi nhẹ bước qua cầu tự do
Khi hờn giận lúc đôi co
Tâm tư nóng bức như lò lửa than
-Không hờn giận là thiên đàng
Là chân hạnh phúc trần gian ai bì
Không sân mở lòng từ bi
Biết rỏ cơn giận tức thì thảnh thơi
-Chuyển rát thành hoa tuyệt vời
Cảm thông tha thứ nơi nơi vui hoà
Khi cơn giận có trong ta
Mặt trời chánh niệm chiếu qua chuyển màu
-Tâm ta vốn không buồn đau
Theo duyên vướng cảnh khổ sầu dấy lên
Ai làm ta buồn giận thêm
Đối với người ấy mình nên đại từ
-Tình thương thường trực nhất như
Cứu độ sanh loại không trừ một ai
Thân tâm cảnh vật bên ngoài
Gồm:Căn, Trần,Thức chẳng phải là tôi
-Kiết sử khử diệt xong rồi
Nội kết hoá giải trong tôi nhẹ nhàn
Mặc cảm tội lỗi chẳng an
Xoá bỏ phiền giận ta đang để lòng
-Tam bảo thường niệm bên trong
Từ bi Hỷ xã cho lòng thảnh thơi
Bảy điều Giác ngộ hiện thời
Chánh niệm Trạch pháp đổi đời Siêng năng
-Hỷ lạc Khinh an ai bằng
Bước vào Thiền định Tuệ căn tuyệt vời
Hành xã chơn tâm sáng ngời
Tâm tịnh cỏi tịnh dạo chơi Niết bàn.
.
HẢI CƯ THÍCH TỊNH DIỆU
 .
TRI ÂN HOÀ THƯỢNG TỊNH DIỆU 
 
Đọc lời thơ cảm an hoà
Tâm Tịnh Cõi Tịnh bày ra tròn đầy
Hoà Thượng Tịnh Diệu tuyệt thay!
Lời thơ giáo hoá tỏ rày nguồn cơn
.
Chúng sanh Tham-Si-Giận hờn
Chấp mắc Tứ Tướng huyễn chơn chẳng màn
Cho Căn, Trần,Thức vẽ vang 
Kiết sử, Nội kết chứa chan tôn thờ
.
Niệm Tam Bảo hời hợt ơ!
Nên chi Tâm loạn mê mờ ám si
Pháp Phật bất khả tư nghì
Tứ Tâm vô lượng diệu vi cứu đời 
.
Từ Bi Hỹ Xả, thảnh thơi
Bảy Pháp Giác Ngộ chuyển dời khổ đau
Khinh an hỷ lạc, qua cầu 
Thiền định quán chiếu lắng mau cõi lòng
.
Hành Bát Chánh Đạo suốt thông
Tâm Tịnh Cõi Tịnh dạo trong Niết Bàn!
.
Quảng An Houston, Tx, USA
.
Con Pt Quảng An xin cảm thán vần điệu tri ân Hoà Thượng Tịnh Diệu sau khi con đọc bài thơ giáo hoá của Người. Con xin thành kính tri ân Chư Tăng và thành tâm cúng dường qua thể hiện đóng góp diễn ngâm Bài Thơ Tâm Tịnh Cõi Tịnh của HT.
Con xin phổ biến lợi lạc đến mọi người lắng Thiền Vị giáo hoá để siêng năng chuyển hoá tâm tư cho ngày càng tiến tới trên đường tu sửa thân tâm mà giải thoát ưu bi khổ não, tìm an vui trong cuộc sống.
PT Quảng An
.
Cư Sĩ Quảng An diễn ngâm bài thơTâm Tịnh Cõi Tịnhcủa HT. Thích Tịnh Diệu.
.
.
Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời