1058 lượt xem

Bài hát Bây Giờ Ở Đây

Thích Trừng Sỹ

Bài Hát Từ Bi

Hỡi này người thương ta có mặt ở đây

Mọi người chung sống ta vui cùng hạnh phúc

Thương mến yêu nhân loại ta sống chung trên quả địa cầu

Rất vui khỏe mạnh ta sống lâu rất bình an.

 

Hỡi này người thương ta có mặt ở đây

Mọi người chung sống ta vui cùng hạnh phúc

Thương mến yêu mọi người, ta sống chung trong một nhà

Rất vui khỏe mạnh ta hát ca rất bình an.

By Thích Trừng Sỹ

Bài hát Bây giờ ở đây

Bây giờ ở đây, ta tu học cùng nhau

Cuộc đời hạnh phúc, ta an lạc, thảnh thơi

Thân với tâm chánh niệm, ta sống vui trong lục hòa

Phút giây hiện tại, ta sống nhau cho thật vui. (2 lần)

By Thích Trừng Sỹ

Here and Now Song and Compassion Song

Facebook Comments Box

Trả lời