848 lượt xem

Các Bài Thơ Xuân

Thích Trừng Sỹ

 

Xuân Từ Bi

Gặp nhau để chúc mừng xuân mới,

Chúc nhau trong ánh sáng từ bi,

Trẻ em, người lớn đều vui vẻ,

Thấm đượm an vui Xuân từ bi.

 

 Xuân bất tận

Xuân bất tận có mặt trong ta,

Tâm xuân thấm đượm khắp mọi nhà,

Ý xuân chiếu sáng trong tu tập,

Tình xuân tỏ rạng tính vị tha.

 

Xuân vô tận

Xuân đến hiến dâng tiếng nhạc thiền,

Cho người hành giả ánh xuân hiền

Năm nay xuân đến dài vô tận,

Các em bé trẻ đẹp vui nhiều.

 

Xuân Hạnh Phúc

Xuân sang nhân loại cảm thấy vui,

Xuân đến trăm hoa hé nụ cười,

Người người nhà nhà đều hạnh phúc,

Đón mừng xuân mới tâm an vui.

 

Xuân Di Lặc

Xuân đến mọi người thêm niềm vui,

Di Lặc trong ta nở nụ cười,

Tất cả an vui và hoan hỷ,

Cho mùa xuân mới sáng niềm tin.

 

Xuân Huyền Diệu

Xuân đến, Xuân về thật vô biên,

Cho cả nhân loại và chư thiên,

Một mùa xuân mới thật huyền diệu,

Mùa xuân vĩnh cửu nơi cửa Thiền.

 

Xuân Vô Lượng

Xuân này tỏa sáng vô lượng quang,

Mọi người hướng về cõi Lạc Bang,

Tất cả đều được vô lượng thọ,

Vô lượng công đức thật vô vàn.

 

Xuân Miên Viễn

Xuân đến nhân loại hết lầm than,

Cho người tỉnh thức ánh Đạo vàng,

Cho người tu học thêm tinh tiến,

Cho thế hệ trẻ được huy hoàng.

 

Xuân Thiền Quán

Xuân về trong con mắt nhà thiền,

Đưa người hành giả thoát khổ liền,

Những ai an trú trong ánh đạo,

Tâm tư tỉnh thức hết ưu phiền.

 

Xuân An Lạc

Xuân về muôn chim hót líu lo,

Đưa người qua đến bến tự do,

Thân tâm an lạc và thanh thản,

Truyền trao cảm hứng giữa thầy trò.

 

 

 

Facebook Comments Box

Trả lời